Menu główne

Praktyka uczniów techniku samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku pracy UE

Tytuł projektu: 
Praktyka uczniów techniku samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku pracy UE
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Działanie: 
Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się
Całkowita wartość projektu: 
81 518,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
81 518,00 EUR
Wartość dofinansowania: 

81 518,00 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
81 518,00 EUR
Okres realizacji: 
27.08.2007 - 29.05.2009
Nr umowy o dofinansowanie: 
PL/07/LLP-LdV/IVT/140044
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
27.08.2007
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Uczestnikami projektu było 60 uczniów trzecich klas czteroletniego technikum Samochodowego, czteroletniego Technikum Mechanicznego i drugich klas trzyletniego Technikum Uzupełniającego oraz 6 nauczycieli ZS nr 10 w Koszalinie. Uczniowie odbyli zawodowe praktyki w Lipsku. Zespół Szkół nr 10 jako jednostka wysyłająca zobowiązała się do:

- dokonania rekrutacji uczestników projektu,

- ubezpieczenia uczestników w czasie podróży i pobytu na praktykach zawodowych,

- wysyłania listów motywacyjnych i CV uczestników praktyk zawodowych do organizacji przyjmującej,

- wyrobienia dokumentu Europass Mobilność poświadczającego zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe podczas praktyki,

- przeprowadzenia szkolenia z podstaw języka niemieckiego zawodowego,

- wystawienia stosownych dokumentów, potwierdzających zrealizowanie szkoleń i stażu


Partnerzy w projekcie:

VITALIS GmbH Lipsk


Kontakt: 

Realizator projektu-Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (104,17 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku