Menu główne

Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń z Unii Europejskiej

Tytuł projektu: 
Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń z Unii Europejskiej
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Działanie: 
Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się
Całkowita wartość projektu: 
157 760,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
155 721,23 EUR
Wartość dofinansowania: 

656 412,70 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
155 721,23 EUR
Okres realizacji: 
25.08.2010 - 31.05.2012
Nr umowy o dofinansowanie: 
2010-1-PL1-LEO01-10403
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
25.08.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

W ramach projektu wysłanych zostało 80 uczniów na 3-tygodniowe staże do Niemiec: 40 z technikum budowlanego i 40 z zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie pogłębiali swoje umiejętności w zakresie prac budowlanych: murarstwa, kafelkowania, malarstwa, ciesielstwa, brukarstwa oraz pracy z płytą kartonowo-gipsową.

Partnerzy w projekcie:

Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin – Brandenburg e.V)


Pobierz: 
Karta projektu.pdf (104,48 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku