Menu główne

Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin

Obrazek przedstawiający logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Portal Edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Koszalin
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Całkowita wartość projektu: 
8 000 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
7 988 400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

5 991 300,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
5 991 300,00 PLN
Procent dofinansowania: 
75%
Okres realizacji: 
01.10.2010 - 18.11.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.03.02.00-32-005/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.10.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt " Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" swoim działaniem obejmuje takie tematy jak: elektroniczna platforma edukacyjna, system zarządzania oświatą, elektroniczny obieg dokumentów,  geograficzny system informacji przestrzennej oraz e-biblioteki. Dedykowany jest zarówno dla mieszkańców jak i jednostek oświatowych województwa zachodniopomorskiego. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin jest wielopoziomowym projektem łączącym ze sobą wiele systemów. Pierwszą część stanowi właściwy portal edukacyjny pełniący funkcję informacyjno-dydaktyczną skierowany do mieszkańców województwa. Jest zintegrowany  z e-biblioteką (Koszalińską Biblioteką Publiczną i bibliotekami szkolnymi) oraz systemem informacji przestrzennej. Drugą część stanowi system zarządzania oświatą wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.

LINK DO PORTALU: http://www.eduportal.koszalin.pl/pl/

Zdjęcia: 
logo portalu
strona główna portalu edukacyjnego
okno logowania do portalu edukacyjnego
Pobierz: 
Karta projektu.pdf (349,03 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku