Menu główne

Polsko- niemiecka konferencja na temat historii i współczesności książki

Tytuł projektu: 
Polsko- niemiecka konferencja na temat historii i współczesności książki
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Europejska Współpraca Terytorialna
Działanie: 
Interreg IV A 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 
5 265,50 EUR
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
790,50 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
19 113,63 PLN
Wartość dofinansowania: 

4 475,00 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
4 475,00 EUR
Procent dofinansowania: 
84,99 %
Okres realizacji: 
01.09.2014 - 06.10.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
FMP-2014-015
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
20.08.2014
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Polsko-niemiecka konferencja na temat historii i współczesności książki” rozpoczęła się 22.09.2014 roku uroczystym otwarciem konferencji z udziałem uczestników, gości oraz Prezydenta Miasta Koszalina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie dyr. KBP Andrzej Ziemiński przedstawił prezentację multimedialną „Działalność Koszalińskiej Biblioteki Publicznej”. Kolejnym punktem było oprowadzenie uczestników konferencji po budynku głównym biblioteki.

Uczestnicy konferencji zwiedzili także Koszalin, w tym m.in.: Muzeum, dziecięcą filię biblioteczną KBP, XIV-wieczną Katedrę NMP, Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley.

23.09.2014 r. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie rozpoczęła się prezentacja referatów:

1. Wyrok na książkę tradycyjną- Urszula Ganakowska, sekretarz naukowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego

2. Specjalistyczne zasoby internetowe jako wsparcie dla tradycyjnego księgozbioru biblioteki o profilu artystycznym na przykładzie Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie –dyr. dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Marta Kostecka

3. Biblioteka cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” – dyr. Elżbieta Edelman Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

4. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania – dyr. Lucjan Bąbolewski Książnica Pomorska w Szczecinie

5. Hochschulbibliothek Neubrandenburg – dyr. Anita Olsowski

6. Digitale Bibliotek an der HS Neubrandenburg – dyr. Anita Olsowski

7. Współczesna książka elektroniczna na platformie EBSCO- Leszek Czerwiński

Po prezentacji referatów nastąpiła dyskusja dot. przyszłości książki tradycyjnej w kontekście coraz większej popularności książek elektronicznych.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Darłowa, w tym m.in.: zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Następnie zwiedzano bibliotekę publiczną, w której zaprezentowano uczestnikom konferencji księgozbiór, ofertę jak również strukturę organizacyjną jednostki.

24.09.2014 r. miało miejsce zwiedzanie Kołobrzegu, w tym: Bazyliki Konkatedralnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima w Kołobrzegu.

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (514,45 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku