Menu główne

Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie

Obrazek przedstawiający logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 
4 156 854,62 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
3 970 976,52 PLN
Wartość dofinansowania: 

3 375 330,04 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
3 375 330,04 PLN
Procent dofinansowania: 
84,999999497%
Okres realizacji: 
29.10.2008 - 19.12.2011
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.01.03.03-32-004/12-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
13.02.2013
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.01.03.03-32-004/12-02 z dn. 26.02.2016
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Projekt obejmuje obszar o powierzchni około 11 ha, na którym funkcjonuje wiele małych przedsiębiorstw. Budowa ulic na tym terenie ma na celu polepszenie przedsiębiorcom warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Mając atrakcyjne tereny inwestycyjne Miasto będzie tworzyć szansę na rozwój firm w oparciu o rozwiniętą infrastrukturę. Takie działania pozwolą na zwiększenie poziomu inwestycji oraz stworzenie warunków rozwoju działalności gospodarczej. Poprzez wykonanie nawierzchni dróg o powierzchni 15.000 m2 oraz oświetlenia o długości 1.800 m z 60 słupami oświetleniowymi, a także usunięcie kolizji z siecią gazową oraz z siecią elektryczną obszar o powierzchni około 11 ha nie zostanie wykluczony z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczasowy stan dróg uniemożliwiał na tym obszarze prowadzenie swobodnej działalności gospodarczej. Pierwotnie był to teren firm państwowych, które uległy restrukturyzacji. Na ich miejsce powstały przedsiębiorstwa prywatne.

Zdjęcia: 
Błotnisty fragment nawierzchni drogi w obrębie ulic Różana Lniana przed rozpoczęciem realizacji projektu
Obszar w obrębie ulic Różana Lniana w trakcie prowadzenia prac budowlanych
Uzbrojony obszar w obrębie ulic Różana – Lniana przedstawiający stan po realizacji projektu wraz z nową infrastrukturą drogową oraz miejscami parkingowymi
Pobierz: 
Karta projektu.pdf (130,77 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku