Menu główne

Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe

Tytuł projektu: 
Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Partnerski Projekt Comenius
Całkowita wartość projektu: 
20 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
20 000 EUR
Wartość dofinansowania: 

20 000 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
20 000 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.01.2011 - 01.01.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
2011-1-TR1-COM06-24456 6
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
07.10.2011
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Propagowanie, dzielenie się z innymi i zachowywanie naszych wartości kulturowych, które stopniowo zanikają we współczesnym świecie jest jednym z celów projektu. Musimy być świadomi swojej kultury z przeszłości i przemieniać ją w doświadczenia razem z ludźmi z innych kultur. Zwłaszcza nastolatkowie, są oddzieleni od własnej kultury, masowa kultura jest im narzucana, kulturowa różnorodność i jej bogactwo zanika. Projekt oparty jest na tolerancji dla różnych kultur i narodów chroniąc jednocześnie lokalną kulturę w globalnym świecie i wprowadzając ją do światowej kultury.

Przedstawiony projekt będzie miał wpływ nie tylko na uczestników szkół lecz także na wiele dziedzin artystycznych. Grupami docelowymi projektu są uczniowie i ich rodzice. Projekt będzie wykonywany przez wybranych uczniów w danych placówkach edukacyjnych wszystkich partnerskich szkół.

Partnerzy w projekcie:

  1. Wielka Brytania,

  2. Hiszpania,

  3.  Grecja,

  4.  Holandia,

  5.  Włochy,

  6.  Turcja,

  7. Rumunia,

  8.  Litwa

Kontakt: 

Realizator projektu-Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 w Koszalinie

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (118,96 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku