Menu główne

Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu

Obrazek przedstawiający logo funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Tytuł projektu: 
Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu
Nazwa Funduszu: 
Fundusz Norweski i Fundusze EOG
Nazwa Programu: 
Europejski Obszar Gospodarczy
Całkowita wartość projektu: 
997 969,29 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
833 861,64 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
708 782,39 PLN
Procent dofinansowania: 
85 %
Okres realizacji: 
01.01.2014 - 30.04.2017
Nr umowy o dofinansowanie: 
PL06-32
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
30.01.2014
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, a jednym z partnerów Gmina Miasto Koszalin. W projekcie uczestniczą również inne gminy, tj. Będzino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Biesiekierz Świeszyno oraz podmioty, tj. Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa i Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania oraz Powiat Koszaliński.

W ramach projektu przewidziano m.in. takie zadania jak: przygotowanie dokumentów strategicznych – strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego, przygotowanie dokumentacji technicznych i studiów wykonalności zadań inwestycyjnych poszczególnych partnerów projektu.

Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU IWSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

tel. 94-348-87-98

mail: zenon.taterka@um.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (297,64 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku