Menu główne

Our Community – Nasza Społeczność

Tytuł projektu: 
Our Community – Nasza Społeczność
Nazwa Funduszu: 
Fundusz Spójności
Nazwa Programu: 
ERASMUS+
Działanie: 
Edukacja Szkolna Akcja KA2
Poddziałanie: 
Partnerstwa Strategiczne
Całkowita wartość projektu: 
23 650 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
23 650 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
23 650 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2014 - 31.08.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
2014-1-UK01-KA201-000266_6
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
04.11.2014
Perspektywa: 
2014 - 2020
Opis projektu: 

Międzynarodowe spotkanie projektowe (Szkocja).

Projekt zawiera 6 tematów w ramach ogólnej struktury projektu. W każdej ze szkół partnerskich poruszany będzie odrębny temat.

Francja- Święta, jedzenie i lokalne tradycje- prezentacje w PowerPoint, film, przepisy kulinarne.

Polska- Sport i zdrowy styl życia- broszura i gazetka ścienna na temat lokalnych klubów sportowych, film- wywiad ze sportowcem, zajęcia trenerskie prowadzone przez znanych sportowców.

Hiszpania- Społeczeństwo i historia- logo historyczne, mapa historyczna w formie przewodnika, prezentacja „nasze miasto kiedyś i dziś”

Niemcy- Społeczeństwo i odpowiedzialność cywilna- działalność na rzecz miejscowej społeczności, film- dobroczynność młodzieży, akcja charytatywna, zbiórka towarów.

Rumunia- Sztuka- muzyka w wykonaniu uczniów szkoły- nagrania, koncert, wywiad z miejscowym artystą – film.

Szkocja- Ochrona środowiska- aspekt środowiska- badanie, badanie wody- prezentacja, ochrona środowiska- artykuł.

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (116,76 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku