Menu główne

"Otwieramy drzwi przyszłości"

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający kolejno w układzie poziomym znak Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Europejskiego Funduszu Społecznego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
"Otwieramy drzwi przyszłości"
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie: 
KA 101 Edukacja szkolna
Całkowita wartość projektu: 
182 111,09 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
182 111,09 PLN
Wartość dofinansowania: 

182 111, 09 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
171 712,55 PLN
Procent dofinansowania: 
UE 94,29, budżet Państwa 5,71%
Okres realizacji: 
01.10.2020 - 30.09.2022
Nr umowy o dofinansowanie: 
POWERSE-2020-1-PLO-KA101-078451
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
26.11.2021
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Krótki opis projektu (zakres zadań):

Dbanie o poziom i jakość nauczania jest dla nas kluczowym elementem i na nim chcemy opierać rozwój naszej placówki. Chcemy zapewnić młodzieży ciekawe i inspirujące zajęcia, atrakcyjne pod kątem wykorzystywania technologii cyfrowej, informatycznej i metodycznej. Planujemy zaadaptować urządzenia mobilne, jako narzędzia edukacyjne uatrakcyjniające proces uczenia się i dające uczniom więcej satysfakcji ze zdobywania wiedzy, wysoka atrakcyjność lekcji pod kątem wykorzystania technologii i urządzeń mobilnych w procesie nauczania przekładać się będzie na większe zainteresowanie danym przedmiotem i lepsze wyniki w nauce. W związku z reformą systemu edukacji, chcemy koncentrować się na stworzeniu takiej oferty edukacyjnej, która pozwoli osiągać wysokie efekty w nauczaniu i będzie atrakcyjna dla ósmoklasistów, rozpoczynających naukę w 4- letnim systemie kształcenia. Opracowaliśmy Europejski Plan Rozwoju naszej szkoły określający obszary, które wymagają szczególnej uwagi. Poprzez udział w projekcie chcemy doprowadzić do odświeżenia warsztatu i podniesienia kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów ścisłych przyrodniczych, WF-u i języków obcych, poznać sposoby włączania nowoczesnych technologii, aplikacji i programów edukacyjnych oraz skutecznego wykorzystywania urządzeń mobilnych w nauczaniu młodzieży, a także podnieść umiejętności językowe nauczycieli, umożliwić im zdobycie większej pewności siebie w używaniu języka i nawiązania nowych relacji z nauczycielami z innych krajów w kierunku wspólnych projektów edukacyjnych z udziałem młodzieży. Chcemy wzmocnić motywację nauczycieli do doskonalenia umiejętności zawodowych i wychowawczych, poznawania nowych sposobów skutecznego rozwiązywania konfliktów, budowania przyjaznej i twórczej atmosfery w klasie oraz poczucia przynależności do środowiska i wspierania nastolatków w trudnych momentach, rozterkach i zachwianiach emocjonalnych.

 

Zakładane produkty:

artykuły, prezentacje, wystawa prac, ewaluacja, strona projektu, plakaty, kanał YouTube, szkolny kącik Erasmusa+, banery.

 

Zakładane rezultaty:

Platformy (strona internetowa szkoły, projektu), archiwum projektu w szkole (artykuły zamieszczane w lokalnych mediach, materiały użyte do rozpowszechniania projektu, broszury, przewodnik, zdjęcia, filmy).

Kontakt: 

V Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Lema
ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

Pani Wioletta Syczewska
tel.: (94) 342 47 84
adres e-mail: wioletta.syczewska@gmail.com

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku