Menu główne

Nowoczesna szkoła, równe szanse

Tytuł projektu: 
Nowoczesna szkoła, równe szanse
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
ERASMUS+
Działanie: 
Mobilność Edukacyjna Kadry
Całkowita wartość projektu: 
40 502 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
40 502 EUR
Wartość dofinansowania: 

40 502 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
40 502 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.01.2014 - 31.12.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
2014-1-PL01-KA101-000787
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
20.10.2014
Perspektywa: 
2014 - 2020
Opis projektu: 

14 nauczycieli wyjedzie na szkolenia językowe do Wielkiej Brytanii.

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (113,13 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku