Menu główne

Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego

Obrazek przedstawiający logo Narodowej Strategii Spójności Programu Regionalnego, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Całkowita wartość projektu: 
19 020 031,88 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
14 635 557,89 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
10 974 483,76 PLN
Procent dofinansowania: 
74,985%
Okres realizacji: 
05.02.2007 - 25.03.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.03.01.00-32-004/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
23.12.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji publicznej na terenie Miasta Koszalina. Projekt przewiduje stworzenie miejskiej sieci szerokopasmowej i przyłączenie 129 obiektów na terenie gminy m. in. szkoły, przedszkola, spółki miejskie i komunalne,

biblioteki itd. a także budowa publicznych punktów dostępu do Internetu typu HotSpot i PIAP. Dodatkowo powstanie monitoring wizyjny na terenie miasta. Budowana infrastruktura jest niezbędna do usprawnienia komunikacji pomiędzy sieciami szerokopasmowymi oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych niezbędnych do zarządzania miastem.

Zdjęcia: 
Wnętrze pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego, w którym znajduje się 6 monitorów wyświetlających stan sytuacji panującej na wybranych skrzyżowaniach drogowych zlokalizowanych w różnych punktach miasta
Monitoring oraz WiFi zamontowane na słupie w okolicach boiska przy ul. Gałczyńskiego
Monitoring oraz WiFi zamontowane na słupie w okolicach sportowej doliny. Jest to zdjęcie zrobione latem. Widać zieloną łąkę na której rosną mlecze.
Kontakt: 

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 26, 75-007 Koszalin

 

tel.: 94 348 87 54

e-mail:andrzej.stanczak@um.koszalin.pl

www: http://bip.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku