Menu główne

Healthy Lifestyle – Zdrowy styl życia

Obrazek przedstawiający logo DG Edukacja i Kultura - Program ,,Uczenie się przez całe życie'' Comenius, logo Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Healthy Lifestyle – Zdrowy styl życia
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Uczenie się przez całe życie- Comenius
Działanie: 
Partnerski Projekt Comenius
Całkowita wartość projektu: 
16 000 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
16 000 EUR
Wartość dofinansowania: 

16 000 EUR

Wartość dofinansowania UE: 
16 000 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2008 - 31.07.2010
Nr umowy o dofinansowanie: 
2008-1-HU-COM07-00070 2
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
12.11.2008
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu „Healthy life style” było upowszechnianie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zdrowej diety, aktywnego trybu życia, podkreślenia znaczenia sportu dla właściwego rozwoju młodego człowieka, unikania nałogów, ochrony środowiska naturalnego, istoty higieny osobistej, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poznawanie „Małej Ojczyzny” – miejsca, gdzie mieszkam, nawiązanie kontaktów z młodzieżą Unii Europejskiej- wyjazd na Węgry, poznanie innych kultur oraz wzmacnianie motywacji do nauki języków obcych.

Kontakt: 

SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
ul. Zwycięstwa 117, 75-601 Koszalin

tel. 943424238
e-mail: zsskoszalin@epoczta.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku