Menu główne

Festiwal Kulturalny Ulica Smaków (2013)

Tytuł projektu: 
Festiwal Kulturalny Ulica Smaków (2013)
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Europejska Współpraca Terytorialna
Działanie: 
Interreg IV A 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 
13 610,12 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
13 610,12 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
11 565,87 PLN
Okres realizacji: 
11.06.2013 - 30.09.2013
Nr umowy o dofinansowanie: 
FMP-2013-056
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
11.07.2013
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Przedmiotem projektu była organizacja jednodniowej imprezy plenerowej o charakterze kulinarnym połączonej z warsztatami i pokazami kulinarnymi w wykonaniu profesjonalnych kucharzy, zakończonej konkursem na najlepsze danie. Uczestnikami projektu byli koszalińskie restauracje, twórcy rękodzieła, stowarzyszenia, oraz członkowie Stowarzyszenia Kucharzy z Neubrandenburga i członkowie stowarzyszenia pszczelarzy z Wyspy Uznam.

Celem projektu była integracja mieszkańców Euroregionu Pomerania poprzez wspólną realizację projektu i prezentacje tradycyjnych potrawa obu krajów.

Kontakt: 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ST.STASZICA

ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin

tel. +48 94 345 18 22
fax +48 94 341 57 86

e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl

www: http://ckukoszalin.edu.pl/

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (107,55 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku