Menu główne

DOWODZENIE Z POWODZENIEM – wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznania zagrożeń

Obrazek przedstawiający logo Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
DOWODZENIE Z POWODZENIEM – wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznania zagrożeń
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Całkowita wartość projektu: 
212 286,28 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
199 999,20 PLN
Wartość dofinansowania: 

149 999,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
149 999,40 PLN
Procent dofinansowania: 
75%
Okres realizacji: 
19.09.2014 - 21.11.2014
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.04.05.02-32-046/14-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
01.09.2014
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.04.05.02-32-046/14-02
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

W ramach projektu zakupiono następujące elementy:

- samochód operacyjny straży pożarnej z wyposażeniem trwale związanym z tym pojazdem

- specjalistyczne wyposażenie ruchome do analizy i rozpoznania zagrożeń

- kamera termowizyjna

Samochód operacyjny z napędem 4x4 pozwala na dotarcie funkcjonariuszy PSP do najbardziej trudnych i lokalizacyjnie niebezpiecznych miejsc, w których występują i lokalizują się zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. Ponadto specjalistyczne oprzyrządowanie zapewnia skuteczny pomiar, analizę i monitoring ewentualnych zagrożeń: pożarów, katastrof naturalnych i technologicznych. Projekt przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia przed skutkami katastrof naturalnych, awarii przemysłowych i wypadków na terenie miasta i powiatu koszalińskiego. Wsparcie krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w niezbędny sprzęt pozwala efektywnej i skuteczniej realizować działania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej, która zapewnia społeczeństwu zabezpieczenie przeciwpożarowe, w przypadku katastrof naturalnych i technologicznych itp. Poprzez efektywne wykorzystanie produktów projektu zwiększy się poczucie bezpieczeństwa publicznego oraz wzrośnie ochrona środowiska naturalnego przed negatywnymi czynnikami ze strony przemysłu i działalności społeczeństwa.

Zdjęcia: 
Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wraz z Andrzejem Jakubowskim Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Mirosławem Pęder podczas podpisania umowy o dofinansowanie
Czerwony samochód operacyjny straży pożarnej z wyposażeniem do analizy rozpoznania zagrożeń zakupiony w ramach projektu
Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-001 Koszalin

tel. 94-348-87-98
fax: 94-348-88-69

e-mail:zenon.taterka@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku