Menu główne

Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy

Obrazek przedstawiający logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
Działanie: 
9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
Całkowita wartość projektu: 
3 907 521,67 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
586 128,27 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
3 907 521,67 PLN
Wartość dofinansowania UE: 
3 321 393,40 PLN
Procent dofinansowania: 
84,9999995010 %
Okres realizacji: 
01.02.2018 - 30.06.2019
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.09.08.00-32-0017/17-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
22.02.2018
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy” w swoim założeniu ma na celu dostosować kształcenie zawodowe i dostarczyć na rynek pracy wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych, w szczególności w branżach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu takie jak:  wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe oraz produkty oparte na technologiach informacyjnych.

 

W wyniku realizacji projektu wsparte zostaną dwa obiekty infrastruktury kształcenia zawodowego, w tym jeden z obiektów zostanie dostoswany do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami. Działania w ramach projektu są niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach pożądanych przez pracodawców  i przyczyniających się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta oraz w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego.

 

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta

W Zespole Szkół Nr 9 przeprowadzone zostaną prace remontowo – budowlane oraz zakup wyposażenia dla pracowni multimedialnej, 4 pracowni komputerowych oraz serwerowni wraz z zapleczem. W ramach inteligentnych specjalizacji, które wpisują się w produkty oparte na technologiach informacyjnych Zespołu Szkół nr 9 realizować będzie następujące kierunki kształcenia: technik elektronik i technik informatyk.

 

Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła zamierza przeprowadzić prace remontowo – budowlane oraz doposażyć pracownię blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie  z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną w nowoczesny sprzęt  i urządzenia. Zespół Szkół Nr 10 w ramach inteligentnych specjalizacji tj. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe oraz produkty oparte na technologiach informacyjnych realizuje kierunki kształcenia takie jak:  blacharz samochodowy oraz technik mechanik.

Zdjęcia: 
Zespół Szkół nr 10- wejście na teren pracowni kształcenia praktycznego po prawej budynek do przebudowy
Zespół Szkół nr 10- wejście na teren pracowni kształcenia praktycznego po prawej budynek do przebudowy
Zespół Szkół nr 10- wejście do pracowni od strony szkoły
Zespół Szkół nr 10- umywalnia do remontu.
Zespół Szkół nr 10- umywalnia do remontu
Kontakt: 

WYDZIAŁ EDUKACJI

 Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, 75-001 Koszalin

 

tel.: 94 348 87 19

e-mail:slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

www: http://bip.koszalin.pl

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku