Menu główne

Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, od lewej strony znak Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak Europejskiego Funduszu Społecznego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Całkowita wartość projektu: 
52 331,03 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
52 331,03 PLN
Wartość dofinansowania: 

52 331,03 PLN


Wartość dofinansowania UE: 
49 345,00 PLN
Procent dofinansowania: 
94,29%
Okres realizacji: 
31.12.2014 - 30.12.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000631
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
14.03.2014
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt będzie opierał się głównie na dostarczeniu wiedzy i umiejętności umożliwiających dalsze kształcenie w zmieniającej się rzeczywistości, między innymi podnoszenie odpowiedzialności za proces nauczania i samokształcenia się. Biegłe opanowanie języka obcego przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, zapewniając im lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Ucząc się języków obcych przekazujemy uczniom takie wartości jak: tolerancja i poszanowanie innych kultur.Metodologia obejmuje: naukę słownictwa, motywowanie do konwersacji, drama, odgrywanie ról, różne sposoby nauczania gramatyki.Każdy pracownik powinien władać w sposób biegły przynajmniej jednym językiem obcym , co w przyszłości przełoży się na kompetencje, a tym samym pozwoli mu być mobilnym na europejskim rynku pracy.Umiejętności związane z percepcją społeczną (trafne postrzeganie innych), wrażliwość społeczna, empatia, znajomość reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych,umiejętności komunikacyjne, integracja grupowa, adaptacja grupowa, umiejętność adaptacji do nowych warunków to jedne z najważniejszych kompetencji społecznych.

Kontakt: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA LEMA
ul. Jedności 9  75-401 Koszalin,
 tel/fax - sekretariat: +48 94 342 47 84
lo@zs2koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku