Menu główne

Chcemy być lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci

Obrazek przedstawiający kolejno w układzie poziomym logo Wiedza Edukacja Rozwój Funduszy Europejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Chcemy być lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie: 
Mobilność edukacyjna
Całkowita wartość projektu: 
37 609,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
37 609,00 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
35 461,53 EUR
Budżet państwa: 
2 147,47 EUR
Procent dofinansowania: 
94,29 %
Okres realizacji: 
31.12.2014 - 30.12.2016
Nr umowy o dofinansowanie: 
POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000921
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
27.02.2015
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest wzbogacenie oferty szkoły poprzez udział nauczycieli w szkoleniach zagranicznych oferujących naukę języka angielskiego i wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela. W przypadku nauczycieli języka angielskiego będą to również szkolenia oferujące wzbogacenie warsztatu pracy i zapoznanie z narzędziami wspomagającymi proces nauczania.

W programie weźmie udział 17 nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. Wszystkie działania będą zmierzać w kierunku upowszechniania języka angielskiego wśród nauczycieli i szerszego wykorzystania go w trakcie przygotowywania się do zajęć. Wymiana doświadczeń, która nastąpi podczas mobilności zagranicznych pozwoli nauczycielom naszej szkoły na wzbogacenie warsztatu pracy o metody i narzędzia pracy z innych krajów.

Kontakt: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 IM. UNICEF


ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin

tel./fax. 94 343-24-84

e-mail: sekretariat.gim5@wp.pl


www:
http://zs13.edukacja.koszalin.pl/

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku