Menu główne

Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin’’

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, od lewej strony znak Programu Infrastruktura i Środowisko, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, znak Pomorza Zachodniego oraz znak Funduszu Spójności z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin’’
Nazwa Funduszu: 
Fundusz Spójności
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie: 
2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Całkowita wartość projektu: 
1 503 522,29 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
971 046,28 PLN
Wartość dofinansowania: 

825 389,33  PLN

Wartość dofinansowania UE: 
825 389,33 PLN
Procent dofinansowania: 
85%
Okres realizacji: 
01.01.2014 - 30.06.2022
Nr umowy o dofinansowanie: 
POIS.02.02.00-00-0017/18
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
07.02.2020
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
Aneks nr POIS.02.02.00-00-0017/18-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/18-00 z dnia 07.02.2020 r.
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin. Zadaniem punktu będzie odbiór selektywnie zbieranych odpadów od mieszkańców Koszalina.

Zadania w projekcie:

-Budowa asfaltowego placu z drogą manewrową i zjazdem z ul. Na Skwierzynkę,

- Budowa dwóch wiat stalowych,

- Budowa przyłącza instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej z separatorami,

- Budowa energetycznej instalacji zasilającej,

- Sanitariaty typu TOI-TOI,

- Montaż ogrodzenia,

- Oświetlenie terenu,

- Zakup obiektów kontenerowych,

- Informacja i promocja projektu.

Zakładane produkty:

- Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt.

- Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami – 1 szt.

Zakładane rezultaty:

- Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów – 104 648 osoby


Zdjęcia: 
Obrazek przedstawiający budowę dwóch wiat stalowych na terenie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie.
Obrazek przedstawia kontenery na odpady na terenie PSZOK na ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie.
Obrazek przedstawia obiekt kontenerowy jako pomieszczenie portierni wraz z częścią magazynową na terenie PSZOK na ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie.
Obrazek przedstawia wiaty stalowe wraz z wyposażeniem w kontenery na odpady na terenie PSZOK na ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie.
Kolorowy obrazek przedstawia od lewej szereg zielonych kontenerów na odpady zlokalizowanych w PSZOK przy ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie
Kolorowy obrazek przedstawia wiatę z kontenerami z PSZOK przy ul. Na Skwierzynkę 2 w Koszalinie
Aktualności: 

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Środowiska
p. Agnieszka Kunz

Tel.: 94 348 88 91

Adres poczty elektronicznej: agnieszka.kunz@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku