Menu główne

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem

Obrazek przedstawiający kolejno w układzie poziomym Logo Narodowej Strategii Spójności Programu Regionalnego, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Całkowita wartość projektu: 
2 217 468,60 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
1 512 401,79 PLN
Wartość dofinansowania: 

1 134 301,31PLN

Wartość dofinansowania UE: 
1 134 301,31PLN
Procent dofinansowania: 
74,99999785%
Okres realizacji: 
29.04.2011 - 31.12.2012
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.05.03.00-32-021/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
17.01.2014
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

W wyniku realizacji projektu zostały wykonane prace związane z budową i modernizacją infrastruktury rowerowej na ulicach: Szczecińska, Morska i Gnieźnieńska w Koszalinie. Powstała infrastruktura rowerowa o długości 1,838 km oraz dokonano modernizacji (przebudowiano) 2,644 km istniejących dróg rowerowych. Łącznie daje to 4,482 km ścieżek rowerowych. W wyniku realizacji projektu powstała infrastruktura nowoczesna, bezpieczna, spełniająca wymogi opracowane przez holenderską organizację standaryzacji CROW, opublikowane w podręczniku projektowania przyjaznej dla roweru infrastruktury „Postaw na rower”.

Kontakt: 

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE
ul. Połczyńska 24 , 75-815 Koszalin

tel. 94-311-80-60
fax: 94-342-54-19

e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
www: http://www.zdit-koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku