Menu główne

Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie

Obrazek przedstawiający logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Budowa drogi gminnej ul. Władysława IV w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
V Zrównoważony transport
Działanie: 
5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych)
Całkowita wartość projektu: 
2 767 398,30 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
438 018,72 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
2 767 398,30 PLN
Wartość dofinansowania: 

2 329 379,58 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
2 142 352,58 PLN
Procent dofinansowania: 
84,1721836716%
Okres realizacji: 
06.05.2019 - 30.06.2020
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.05.03.00-32-0001/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
28.06.2019
Aneksy do umowy o dofinansowanie: 
RPZP.05.03.00-32-0001/19-01
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności drogowej do istniejących terenów inwestycyjnych w Koszalinie poprzez rozbudowę i budowę/przebudowę ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku A, przebiegającym od ul. Władysława IV (główna) w stronę ul. Batalionów Chłopskich. W ramach projektu wybudowano 0,35 km drogi gminnej.

Zakres podstawowych robót w projekcie:

  • budowa ul. Władysława IV – odcinek A,
  • budowa chodników,
  • budowa miejsc postojowych,
  • budowa zjazdów,
  • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej,
  • budowa kanału technologicznego,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • usuniecie kolizji z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej.

Budowa i przebudowa ulicy Władysława IV docelowo podniesie bezpieczeństwo i standard ruchu pieszego i pojazdów, a także wpłynie na uporządkowanie zagospodarowania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie. Powyższe wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej okolicznego terenu, w tym prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej dzięki poprawie dostępności drogowej/komunikacyjnej do analizowanego terenu.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku