Menu główne

Aktualizacja harmonogramu faz oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 RPO WZ

Działanie 8.4 RPO WZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia zaktualizowany harmonogram kolejnych faz oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

Harmonogram konkursu z dnia 18.10 2016 r.

Załącznik 7.15-Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu 8.4-12.10.2016 r.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku