Menu główne

Konsultacje w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy

06.05.2022
zdjęcie przedstawia panoramę Koszalina

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Koszalina w celu zebrania opinii i wniosków mieszkańców, które będą pomocne w procesie tworzenia zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy.

Konsultacje odbędą się w terminie od 9 maja do 31 maja 2022 roku.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  • jednego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Koszalina, które odbędzie się 25 maja br. o godz. 16:30  sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie;
  • zgłaszania wniosków w punkcie konsultacyjnym działającym w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie od 9 maja do 31 maja 2022 roku w pok. 317 w godzinach przyjęć klientów w Urzędzie Miejskim;
  • formularza konsultacyjnego dostępnego w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym oraz w wersji elektronicznej (do pobrania poniżej) lub wypełnienia TUTAJ (klikając w słowo Tutaj otworzy się okno formularz elektronicznego)

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW (klikając w link otworzy się okno formularza elektronicznego)

granice obszaru objętego zmianą planu

ustalenia obowiązującego planu miejscowego

projektowane zmiany planu miejscowego

Spotkanie konsultacyjne!
panorama Koszalina

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy, które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 16.30 w sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W czasie spotkania będzie możliwość zgłaszania wniosków do planu miejscowego, a także będzie możliwość rozmowy z architektem.

Zapraszamy do dyskusji!

Spotkanie konsultacyjne za nami!
zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

Szanowni Państwo,

25 maja 2022 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy. W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta pan Wojciech Kasprzyk, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki pani Iwona Stepanow, Dyrektor Wydziału Obsługi Iwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości pani Joanna Piotrkowska - Ciechomska, przedstawiciele Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, a także siedemdziesięciu pięciu mieszkańców Koszalina. Obecni na spotkaniu mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i zgłosili wnioski do zmiany planu polegające na wpisanie terenów zielonych na działce 92PU, wyznaczenie drogi dojazdowej do istniejących działek i wydzielenie terenu pod budowę miejsc postojowych. Na pozostałym obszarze zaproponowano usługi/produkcję nieuciążliwą.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu!

 uczestnicy spotkania konsultacyjnego

uczestnicy spotkania konsultacyjnego

uczestnicy spotkania konsultacyjnego

uczestnicy spotkania konsultacyjnego

Raport z konsultacji!
panorama Koszalina

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji. Raport znajduje się poniżej, w załącznikach oraz tutaj: Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy (klikając w podkreślony link otworzy się treść Raportu)

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku