Menu główne

Konsultacje społeczne w ramach projektu pn. „Konsultacje z mieszkańcami w zakresie miejskich polityk zielonych"

28.04.2023
panorama Koszalina

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej turze konsultacji społecznych dotyczących działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu na terenie naszego miasta.

Wspólnie z  mieszkańcami Koszalina chcemy zastanowić się, co warto zrobić, aby w naszym mieście żyło się przyjemniej i zdrowiej i aby umożliwić miastu rozwój przez kolejne lata. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii i uzyskaniu uwag, które będziemy mogli uwzględnić przygotowując dalsze działania.

W tym celu, za pośrednictwem zewnętrznej platformy Polltix, zapraszamy Państwa do odpowiedzi na łącznie cztery pytania. 

Wyrażenie opinii wymaga rejestracji poprzez konto na Facebooku lub Google albo bezpośrednio na platformie Polltix. Pozwala to uniknąć podwójnego głosowania przez jedną osobę i gwarantuje bardziej wiarygodne, reprezentatywne wyniki. Państwa dane są chronione przez administratorów platformy zgodnie z RODO i nie są nikomu udostępniane (w tym organizatorom konsultacji).

Linki do pytań konsultacyjnych dotyczących Miasta Koszalina znajdują się odpowiednio: 

I nadal aktywe pytanie z I rundy: pyt. 4 https://polltix.co/pl/v/lWg25G5

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 31 maja br. 

Konsultacje organizujemy wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie. Są one elementem procesu badania opinii publicznej prowadzonego analogiczne w 12 gminach miejskich w Polsce, Litwie i Łotwie. Prace te są prowadzona dzięki wsparciu finansowemu Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States, https://cbss.org/).

UWAGA: Konsultacje odbywają się za pośrednictwem zewnętrznej platformy internetowej Polltix, która może zawierać wiele różnorodnych ankiet tematycznych. Zapraszamy Państwa do wypełnienia wyłącznie ankiety dotyczącej środowiska, opatrzonej logo Miasta Koszalin. Za treść pozostałych ankiet dostępnych na platformie Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności.

RAPORT Z KONSULTACJI

Szanowni Państwo,

dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach społecznych, przeprowadzonych w ramach projektu pn. "Konsultacje z mieszkańcami w zakresie miejskich polityk zielonych".

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem konsultacji społecznych, przygotowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku