Menu główne

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Dzierżęcin - Lubiatowo"

16.04.2021
Zdjęcie przedstawia panoramę terenu Dzierżęcin - Lubiatowo

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w pogłębionych konsultacjach społecznych, czyli wykraczających poza standardy określone ustawowo, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Dzierżęcin - Lubiatowo”.

Konsultacje rozpoczną się 22 kwietnia 2021 roku i potrwają do 4 czerwca 2021 roku. W tym czasie serdecznie zapraszamy do:

a) wypełnienia Geoankiety dla terenu „Dzierżęcin - Lubiatowo” (TUTAJ) – jest to innowacyjne narzędzie do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line w obszarze planowania przestrzennego. Podczas Geoankiety odpowiedzi udzielane są przez ankietowanych przy wykorzystaniu map. Geoankieta dostępna będzie od 22 kwietnia do 12 maja 2021 roku;

b) odwiedzenia punktu konsultacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7. W punkcie konsultacyjnym można uzyskać szczegółowe informacje o planie miejscowym albo zgłosić swoje uwagi lub wnioski. Punkt działa od 22 kwietnia do 4 czerwca 2021 r. w:

  • w Wydziale Architektury i Urbanistyki u specjalisty ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pana Łukasza Adamczyka, pok. 313 tel. 94 348 87 86;
  • w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystki u Pani Anny Łaski – Łebedyńskiej, pok. 131 tel. 94 348 87 90.

c) wypełnienia formularza konsultacyjnego - dostępny na stronie www.koszalin.pl oraz w punkcie konsultacyjnym od 22 kwietnia do 4 czerwca 2021 r. Wypełniony prosimy przesłać na adres mailowy: konsultacje@um.koszalin.pl;

d) wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych w czasie których będzie można porozmawiać z architektem oraz zgłosić swoje uwagi. Ze względu na stan epidemiczny w kraju, zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 6 maja 2021 r. o godzinie 17.00 na platformie Zoom. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się mailowo na adres: konsultacje@um.koszalin.pl W odpowiedzi przesłany zostanie link do udziału w spotkaniu oraz instrukcja jak zainstalować aplikację. Spotkanie będzie także transmitowane na portalu Facebook, na profilu Miasta poświęconemu konsultacjom społecznym: facebook.com/KoszalinskieKonsultacje

Planowane jest także spotkanie konsultacyjne w terminie 31 maja 2021 r. dla terenu "Dzierżęcin - Lubiatowo". Ze względu na stan epidemiczny, szczegóły uczestnictwa w spotkaniach podane zostaną na stronie www.koszalin.pl/konsultacje

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w każdym z etapów konsultacji społecznych!

Wypełnij Geoankietę!
panorama Osiedla Lubiatowo

Szanowni Państwo,

jedną z form konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dzierżęcin - Lubiatowo jest GEOANKIETA. Geoankieta to innowacyjne narzędzie do przeprowadzania konsultacji społecznych on-line w obszarze planowania przestrzennego. Jest to narzędzie konsultacyjne, które pozwala poznać i zrozumieć preferencje mieszkańców, dowiedzieć się jak korzystają oni z przestrzeni i jak ją oceniają. Wyepłniając ankietę bezpośrednio na mapie zaznaczycie Państwo swoje preferencje dotyczące dróg, chodników, czy lokalizacji zieleni. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia GEOANKIETY.

GEOANKIETĘ wypełnisz tutaj!

Drugie spotkanie konsultacyjne!
panorama terenu Dzierżęcin - Lubiatowo

W najbliższy poniedziałek, 31 maja o godzinie 17.00 na platformie Zoomie odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dzierżęcin - Lubiatowo! Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu zgłoś się mailowo na adres: konsultacje@um.koszalin.pl W odpowiedzi prześlemy link do spotkania oraz instrukcję jak wziąć w nim udział. 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z pierwszego spotkania konsultacyjnego, kóre odbyło się 6 maja 2021 roku również na platformie Zoom, Raportem Podsumowującym Geoankietę oraz Raportem z drugiego spotkania konsultacyjnego online, które odbyło się 31 maja 2021 r. Raporty znajdują się poniżej w sekcji załączników. 

Raport z konsultacji!
panorama terenu Dzierżęcin - Lubiatowo

Szanowni Państwo,

dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dzierżęcin - Lubiatowo. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem podsumowującym konsultacje. Raport znajduje się poniżej w sekcji załączników. W sekcji załączników znajdują się także:

- Raport z pierwszego spotkania konsultacyjnego online z 6 maja 2021 roku;

- Raport podsumowujący Geoankietę;

- Raport z drugiego spotkania konsultacyjnego online z 31 maja 2021 roku.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku