Menu główne

Konsultacje Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi

02.08.2021
konsultacje programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Koszalina zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.

Konsultacje rozpoczną się 2 sierpnia 2021 r. i będą trwały do 16 sierpnia 2021 r. W tym czasie za pośrednictwem formularza konsultacyjnego można złożyć swoje uwagi do projektu Programu. Ponadto w czasie trwania konsultacji zostanie otwarty „punkt konsultacyjny" w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

ul. A. Mickiewicza 26, pok. Nr 21 (I piętro)

poniedziałek od 9.00 do 17.00

wtorek - piątek od 7.15 do 15.15.

W punkcie zostaną wyłożone dokumenty stanowiące przedmiot konsultacji, a osoby obsługujące punkt udzielą informacji oraz przyjmą Państwa opinie.


Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Raport z zakończonych konsultacji znajduje się poniżej, w sekcji załączników. 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku