Menu główne

Lista pracowników

Wydział Architektury i Urbanistyki

Stepanow Iwona

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 34 88 771

Fax: -

E-mail: iwona.stepanow@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 302

Zadania: -

Jaworska Małgorzata

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: +48 94 34 88 859

E-mail: małgorzata.jaworska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 303

Zadania: obsługa kancelaryjna

Marko Elżbieta

Dział: Wydział Architektury i Urbanistyki

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: -

E-mail: elzbieta.marko@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 303

Zadania: Obsługa kancelaryjna Wydziału

Grodzka Aneta

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 781

Fax: -

E-mail: aneta.grodzka@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 318

Zadania: Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie podziałów terenu, wypisy i wyrysy z planu miejscowego.

Magierowska Marta

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 778

Fax: -

E-mail: marta.magierowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 317

Zadania: gminna ewidencja zabytków, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp i studium, wypisy i wyrys z mpzp/studium

Rink Anna

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 784

Fax: -

E-mail: anna.rink@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 319

Zadania: Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie podziałów terenu, wypisy i wyrysy z planu miejscowego.

Pietrasiński Leszek

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 775

Fax: -

E-mail: leszek.pietrasinski@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 306

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Bednarczyk Aleksandra

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 775

Fax: -

E-mail: aleksandra.bednarczyk@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 306

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Józefowicz Anna

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Kierownik referatu

Telefon: +48 94 34 88 785

Fax: -

E-mail: anna.jozefowicz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 312

Zadania: Decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie podziałów terenu, wypisy i wyrysy z planu miejscowego.

Tkaczyk Anna

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 774

Fax: -

E-mail: anna.tkaczyk(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-014 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 305

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Popowicz Andrzej

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 34 88 780

Fax: -

E-mail: andrzej.popowicz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 310

Zadania: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Siara-Bartoszek Iwona

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 776

Fax: -

E-mail: iwona.siara@um.koszalin.pl

Adres: 75-014 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 307

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Bednarz Joanna

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 34 88 858

Fax: -

E-mail: joanna.bednarz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 308

Zadania: administracja architektoniczno-budowlana

Witkowska Magdalena

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 858

Fax: -

E-mail: magdalena.witkowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 308

Zadania: administracja architektoniczno-budowlana

Łuczak Anna

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Kierownik referatu

Telefon: +48 94 34 88 773

Fax: -

E-mail: anna.luczak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 304

Zadania: -

Adamczyk Łukasz

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 786

Fax: -

E-mail: lukasz.adamczyk@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 313

Zadania: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Kammer Jacek

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 785

Fax: -

E-mail: jacek.kammer@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 313

Zadania: System informacji przestrzennej.

Ziemniewicz Ewelina

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 780

Fax: -

E-mail: ewelina.ziemniewicz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 310

Zadania: -

Kujawka-Zaremba Karolina

Dział: Referat Planowania Przestrzennego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 772

Fax: -

E-mail: karolina.kujawka-zaremba@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 318

Zadania: -

Żeglin Karolina

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 776

Fax: -

E-mail: karolina.zeglin@um.koszalin.pl

Adres: 75-014 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 307

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Pytlak Radosław

Dział: Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 774

Fax: -

E-mail: radoslaw.pytlak@um.koszalin.pl

Adres: 75-014 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, pok. 305

Zadania: Pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i inne wynikające z ustawy Prawo budowlane.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku