Menu główne

Lista pracowników

Wydział Nieruchomości

Labisch Teresa

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 3488799

Fax: -

E-mail: teresa.labisch@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Zadania: -

Furman Zofia

Dział: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 08

Fax: -

E-mail: zofia.furman@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 225

Zadania: -

Olszyńska Jolanta

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 01

Fax: -

E-mail: jolanta.olszynska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 230

Zadania: -

Łuksza Wiesława

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 14

Fax: -

E-mail: wieslawa.luksza@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328

Zadania: -

Gutowski Marek

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 06

Fax: -

E-mail: marek.gutowski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 229

Zadania: -

Waszkiewicz Ryszard

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 88 03

Fax: -

E-mail: ryszard.waszkiewicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235 A

Zadania: -

Kotkowicz Joanna

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 3488800

Fax: -

E-mail: joanna.kotkowicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324

Zadania: obsługa sekretarsko-biurowa Wydziału

Miksa Adam

Dział: Wydział Nieruchomości

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 3488787

Fax: -

E-mail: adam.miksa@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 324 A

Zadania: koncepcje podziałów, koncepcje funkcjonalno-przestrzenne nieruchomości

Lichacy Izabela

Dział: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 12

Fax: -

E-mail: izabela.lichacy@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 226

Zadania: nabywanie nieruchomości od osób prawnych pierwokup

Pieściuk Aleksandra

Dział: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 10

Fax: -

E-mail: aleksandra.piesciuk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 238

Zadania: przetargi na zbywanie nieruchomości niezabudowanych

Walos Monika

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 02

Fax: -

E-mail: monika.walos@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Mielczarek Monika

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 07

Fax: -

E-mail: monika.mielczarek@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235 A

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin i zamówienia publiczne

Niwińska Monika

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348 88 05

Fax: -

E-mail: monika.niwinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234 A

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Białous Agnieszka

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 07

Fax: -

E-mail: agnieszka.białous@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Ber Joanna

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 05

Fax: -

E-mail: joanna.ber@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234 A

Zadania: ds. gospodarki nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Ławrynowicz-Witkowicz Jolanta

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 15

Fax: -

E-mail: jolanta.lawrynowicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328A

Zadania: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Michalak Iwona

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 21

Fax: -

E-mail: iwona.michalak@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 323

Zadania: opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego

Lech-Formanowicz Anna

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 15

Fax: -

E-mail: anna.lech@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 328A

Zadania: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Simoniuksztis Anna

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 16

Fax: -

E-mail: anna.simoniuksztis@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 329

Zadania: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Ochrymiuk Radosław

Dział: Referat Sprzedaży Lokali i Opłat

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 16

Fax: -

E-mail: radoslaw.ochrymiuk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 329

Zadania: sprzedaż lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbywanie nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnot mieszkaniowych, regulacja stanu prawnego nieruchomości poprzez zamianę ustalonych udziałów w nieruchomości wspólnej, regulacja stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości

Kobiela Aleksandra

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 13

Fax: -

E-mail: aleksandra.kobiela@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 237

Zadania: zgody na zajęcie terenu

Studzińska Ewa

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 18

Fax: -

E-mail: ewa.studzinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 227

Zadania: -

Ostaszewska Joanna

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 18

Fax: -

E-mail: joanna.ostaszewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 227

Zadania: gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

Nakielna-Sosińska Katarzyna

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 05

Fax: -

E-mail: katarzyna.nakielna(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 234A

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Lis Katarzyna

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: 94 348-88-17

Fax: -

E-mail: katarzyna.lis(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 228

Zadania: przekształcenia użytkowania wieczystego

Bąkowska Monika

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348 88 17

Fax: -

E-mail: monika.bakowska(at)um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 228

Zadania: opłaty adiacenckie oraz planistyczne

Skorb Anita

Dział: Referat Gospodarki Nieruchomościami Miasta

Stanowisko: Podinspektor

Telefon: +48 94 348 88 07

Fax: -

E-mail: anita.skorb@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 235

Zadania: gospodarka nieruchomościami Gminy Miasto Koszalin

Ruszkowska Małgorzata

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 11

Fax: -

E-mail: malgorzata.ruszkowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Zadania: gminny zasób nieruchomości

Nowakowska Katarzyna

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 09

Fax: -

E-mail: katarzyna.nowakowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 236

Zadania: dzierżawy nieruchomości

Węgrzynowska Karolina

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 09

Fax: -

E-mail: karolina.wegrzynowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 236

Zadania: dzierżawy nieruchomości

Bojczuk Aleksandra

Dział: Referat Przetargów i Nabywania Nieruchomości

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: +48 94 348 88 12

Fax: -

E-mail: aleksandra.bojczuk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 226

Zadania: nabywanie nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Miasta Koszalin oraz wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki wydzielone pod drogi

Maciejewska Paulina

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 04

Fax: -

E-mail: paulina.maciejewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Zadania: gminny zasób nieruchomości

Ząbczyk Beata

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 88 11

Fax: -

E-mail: beata.zabczyk@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 231

Zadania: gminny zasób nieruchomości

Kowalska Marta

Dział: Referat Zarządzania Zasobami Nieruchomości

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 88 13

Fax: -

E-mail: marta.kowalska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 237

Zadania: opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku