Menu główne

Lista pracowników

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Pawłowska Dorota

Dział: Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: +48 94 348 87 10

Fax: +48 94 348 87 14

E-mail: dorota.pawlowska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 8

Zadania: -

Śmigielska Marzena

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 87 07

Fax: -

E-mail: marzena.smigielska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18

Zadania: kultura i sport, Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury

Wojdylewska-Świtalska Dorota

Dział: Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 87 16

Fax: -

E-mail: dorota.switalska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 16

Zadania: pomoc społeczna i ochrona zdrowia, nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Gliszczyński Krzysztof

Dział: Referat Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: (94) 34-88-777

Fax: -

E-mail: krzysztof.gliszczynski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5

Zadania: organizacje pozarządowe.

Sulima Natalia

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Specjalista

Telefon: + 48 94 348-87-14

Fax: -

E-mail: natalia.sulima@um.koszalin.pl

Adres: ul.Mickiewicz 26, 75-007 Koszalin, pokój Nr 18

Zadania: Program Rozwoju Kultury, Stypendia artystyczne, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy i nadzór nad Koszalińską Biblioteką Publiczną.

Czaja Bartosz

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Starszy specjalista

Telefon: + 48 94 348-87-14

Fax: -

E-mail: bartosz.czaja@um.koszalin.pl

Adres: ul.Mickiewicz 26, 75-007 Koszalin, pokój Nr 18

Zadania: kultura, nadzór nad Bałtyckim Teatrem Dramatycznym i Filharmonią Koszalińską, współorganizacja imprez okolicznościowych, prowadzenie Galerii Ratusz, ewidencja pomników.

Szczypińska Anita

Dział: Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 87 15

Fax: -

E-mail: anita.szczypinska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 17

Zadania: ochrona zdrowia, nadzór nad żłobkami publicznymi i niepublicznymi, realizacja programów polityki zdrowotnej.

Łyczko Lidia

Dział: Referat Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 87 69

Fax: -

E-mail: lidia.lyczko@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 29

Zadania: stowarzyszenia sportowe

Janiel Anna

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: (94) 34-88-711

Fax: -

E-mail: anna.janiel@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 11

Zadania: kultura, nadzór nad Centrum Kultury 105 i Muzeum, kalendarz imprez kulturalnych, prowadzenie Galerii Ratusz, Galeria przy Katedrze.

Garboś Magdalena

Dział: Referat Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 87 69

Fax: -

E-mail: magdalena.garbos@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 29

Zadania: stowarzyszenia pomoc społeczna i zdrowie

Gruszeczka Dorota

Dział: Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 87 16

Fax: -

E-mail: dorota.gruszeczka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 16

Zadania: nadzór nad DPS

Tyburski Piotr

Dział: Referat Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 87 77

Fax: -

E-mail: piotr.tyburski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 21

Zadania: rejestr organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony zabytków, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Krauze Jerzy

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: (94) 34-88-712

Fax: -

E-mail: jerzy.krauze@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 7

Zadania: Kultura fizyczna i sport.

Biliński Leszek

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: (94) 34-88-712

Fax: -

E-mail: leszek.bilinski@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 7

Zadania: kultura fizyczna i sport, współpraca z Zarządem Obiektów Sportowych w Koszalinie.

Wieśniak-Jurkiewicz Dorota

Dział: Referat Kultury i Sportu

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 348 87 09

Fax: -

E-mail: dorota.jurkiewicz@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 18

Zadania: sprawy finansowe kultury i sportu, rejestr instytucji kultury.

Lukas Anna

Dział: Referat Organizacji Pozarządowych

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: (94) 34-88-769

Fax: -

E-mail: anna.lukas@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 29

Zadania: stowarzyszenia kultury

Langner-Głuszek Sylwia

Dział: Referat Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 87 15

Fax: -

E-mail: sylwia.langner@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 17

Zadania: prace społecznie użyteczne

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku