Menu główne

Lista pracowników

Wydział Informatyki

Stańczak Andrzej

Dział: Wydział Informatyki

Stanowisko: Dyrektor Wydziału

Telefon: + 48 94 348 87 54

Fax: +48 94 348 88 98

E-mail: andrzej.stanczak(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.233

Zadania: -

Kalman Mariusz

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Kierownik Referatu

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: mariusz.kalman(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Partyzantów 1

Zadania: -

Bednarz Sebastian

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: sebastian.bednarz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Partyzantów 3

Zadania: -

Data Dariusz

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: dariusz.data@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Partyzantów 3

Zadania: -

Machała Arkadiusz

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Urzędu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 86 50

Fax: -

E-mail: arkadiusz.machala(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7,pok.232

Zadania: -

Hałasa Andrzej

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Urzędu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 88 62

Fax: -

E-mail: andrzej.halasa(at)um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7,pok.232

Zadania: -

Sulewska Agnieszka

Dział: Wydział Informatyki

Stanowisko: Główny Specjalista

Telefon: +48 94 34 88 651

Fax: -

E-mail: agnieszka.sulewska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 232

Zadania: -

Głowacka Małgorzata

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Urzędu

Stanowisko: Inspektor

Telefon: + 48 94 348 86 47

Fax: -

E-mail: malgorzata.glowacka(at)um.koszalin.pl

Adres: 75 –007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7 , pok.232

Zadania: -

Grylewicz Wojciech

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: wojciech.grylewicz(at)um.koszalin.pl

Adres: 75 –007 Koszalin, ul. Partyzantów 3

Zadania: -

Majchrzak Rafał

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Urzędu

Stanowisko: Kierownik referatu

Telefon: + 48 94 348 86 48

Fax: -

E-mail: rafal.majchrzak@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7, pok.232

Zadania: -

Bohaterewicz Adam

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: adam.bohaterewicz@um.koszalin.pl

Adres: 75 –007 Koszalin, ul. Partyzantów 3

Zadania: -

Zyśko Tomasz

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Miasta

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 348 39 50

Fax: -

E-mail: tomasz.zysko@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Partyzantów 3

Zadania: -

Wieczorek Adrian

Dział: Referat Informatycznej Obsługi Urzędu

Stanowisko: -

Telefon: + 48 94 348 86 48

Fax: -

E-mail: adrian.wieczorek@um.koszalin.pl

Adres: 75 –007 Koszalin, ul.Rynek Staromiejski 6-7 , pok.232

Zadania: -

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku