Menu główne

Lista pracowników

Urząd Stanu Cywilnego

Bassel Katarzyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Kierownik

Telefon: +48 94 34 88 835

Fax: -

E-mail: katarzyna.bassel@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 12

Zadania: ustalanie terminów ślubów, jubileuszów oraz przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego.

Mielcarek Bogusława

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca kierownika ds. archiwum i zgonów

Telefon: +48 94 34 88 836

Fax: -

E-mail: boguslawa.mielcarek@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 4.

Zadania: wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami RP w zakresie urodzeń, małżeństw, zgonów uzupełnienia, prostowania, odtwarzania, ustalenia treści aktu stanu stanu cywilnego.

Zmuda Trzebiatowska Beata

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca Kierownika

Telefon: +48 94 34 88 838

Fax: -

E-mail: beata.zmuda@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 16

Zadania: wpisywanie wzmianek marginesowych do aktów stanu cywilnego na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji ostatecznych oraz przyjmowanych oświadczeń

Spychalska Katarzyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 694

Fax: -

E-mail: katarzyna.spychalska@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Dąbrówki 1 pok. 21

Zadania: -

Sieradzka Maria

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Główny specjalista

Telefon: +48 94 34 88 694

Fax: + 48 94 34 26 501

E-mail: maria.sieradzka@um.koszalin.pl

Adres: Koszalin, 75-007, ul. Dąbrówki 1 pok. 21

Zadania: aktualizacja danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców i w rejestrze zamieszkania cudzoziemców

Stępień Małgorzata

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Zastępca Kierownika

Telefon: +48 94 34 88 834

Fax: -

E-mail: malgorzata.stepien@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 14

Zadania: Zastępca Kierownika

Urbańska Aurelia

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor ds. małżeństw

Telefon: +48 94 34 88 839

Fax: -

E-mail: aurelia.urbanska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 13

Zadania: przygotowanie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego, rejestracja małżeństw sporządzanie i wydawanie odpisów aktów małżeństw.

Lewandowska Anna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34 88 840

Fax: -

E-mail: anna.lewandowska@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 5

Zadania: przygotowanie projektów decyzji w sprawie zmian imienia, nazwiska przygotowanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

Chomicz Ewa

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Starszy Specjalista

Telefon: 94 34 88 694

Fax: -

E-mail: ewa.chomicz@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, ul. Dąbrówki 1,pok.21

Zadania: rejestracja zgonów i wydawanie aktów zgonu, przygotowywanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy, migracja aktów.

Panfil Monika

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-834

Fax: -

E-mail: monika.panfil@um.koszalin.pl

Adres: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.14

Zadania: urodzenia

Sumara Agnieszka

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor

Telefon: +48 94 34-88-837

Fax: -

E-mail: agnieszka.sumara@um.koszalin.pl

Adres: Dąbrówki 1, 75-007 Koszalin, pok.15

Zadania: urodzenia

Bogacka Lucyna

Dział: Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko: Inspektor ds. archiwum

Telefon: +48 94 34 88 841

Fax: -

E-mail: lucyna.bogacka@um.koszalin.pl

Adres: 75-007 Koszalin, Dąbrówki 1, pokój 3

Zadania: prowadzenie archiwum ksiąg polskich i niemieckich stanu cywilnego wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz odpisów aktów.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku