Menu główne

ISO

POLITYKA JAKOŚCI Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Urząd Miejski w Koszalinie, jako instytucja świadcząca usługi publiczne, stawia w centrum działania mieszkańca Miasta. Realizując zadania ustawowe działa zgodnie z prawem. Zapewnia profesjonalną i przyjazną obsługę klientów oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

Prawidłową realizację usług gwarantuje wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, w tym określenie odpowiedzialności Kierownictwa, kierowników komórek organizacyjnych oraz zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu w realizację ustalonych celów jakościowych.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań klientów przyjęliśmy następujące cele:

1. Kompetentne, sprawne i bezstronne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach.

2. Zwiększenie poziomu zadowolenia obsługiwanych klientów.

3. Wzrost zaufania inwestorów.

4. Umacnianie roli Urzędu pełniącego służbę publiczną jako instytucji przyjaznej i przejrzystej.

5. Działania na rzecz rozwoju Miasta poprzez realizację celów zawartych w Strategii Rozwoju Koszalina przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie.

Zamierzenia realizujemy poprzez:

1. Polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi klientów.

2. Doskonalenie istniejącej informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie.

3. Doskonalenie informatyzacji Urzędu poprzez eksploatacje systemów ułatwiających i przyspieszających obsługę klienta.

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i jakości wykonywanej pracy.

5. Zapewnienie odpowiednich zasobów i niezbędnych środków umożliwiających realizację przyjętych celów.

Założenia Polityki Jakości stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów, są znane i respektowane przez wszystkich pracowników Urzędu.

Koszalin, dnia 21 maja 2013 roku

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku