Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/

poddziałania

Nazwa działania/poddziałania

Data rozpoczęcia konkursu

Data zakończenia konkursu

Obszar wsparcia

Link do naboru

1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Seal of Excellence, regiony słabiej rozwinięte)

03 kwi 18

28 gru 18

Projekty B+R przedsiębiorstw

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/

2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny: realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu) 

17 kwi 18

04 sty 19

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja-2018-2/dokumentacja-do-konkursu-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-ii-etap-2018 

3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

08 paź 18

26 kwi 19

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ 

4.1.1

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

29 lis 18

28 lut 19

Badania naukowe i prace rozwojowe

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-32/


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 28 wrz 18 28 gru 18 Energetyka http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji--iv-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iv-konkurs.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1  Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw 30.10.2018  04.01.2019  Badania i rozwój http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-male-projekty-br-0
9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  30.10.2018   04.01.2019  Rewitalizacja http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i-spolecznej-ubogich-spolecznosci-i-obszarow-miejskich-i-wiejskich-1
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 16.11.2018 17.12.2018 Infrastruktura społeczna http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/76-wsparcie-rozwoju-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-typ-2-0
6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania 17.12.2018 8.01.2019 zdrowie http://rpo-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/68-wdrozenie-kompleksowych-programow-zdrowotnych-dotyczacych-chorob-negatywnie-wplywajacych-na-rynek-pracy-ulatwiajacych-powroty-do
1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. 3.12.2018 01 mar 19 Innowacje http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-typ-projektu-0


Aktualne konkursy z POPC:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (II runda) 04 paź 18 11 sty 19 sieci szerokopasmowe https://cppc.gov.pl/programy-popc-2-po-polska-cyfrowa-1-1-ii-runda-nabor-wnioskow-popc-1-1-trzeci-konkurs/
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 01 paź 18 31 sty 19 Tworzenie i rozwój e-usług publicznych https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-10-nabor/


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.21 Sektorowe rady ds.. Kompetencji 31 gru 18 28 lut 19 Szkolenia i doradztwo dla pracowników przedsiębirstw http://power.parp.gov.pl/sektorowe-rady-ds-kompetencji/power-sektorowe-rady-ds-kompetencji
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 31 paź 18 04 sty 19 mobilność ponadnarodowa dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu http://www.power.gov.pl/nabory/1-187/
4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 30 wrz 18 31 gru 18 mobilność ponadnarodowa dla koordynatorów działań w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników http://www.power.gov.pl/nabory/1-182/
4.1 Innowacje społeczne, Mikro innowacje 26 lis 18 30 sty 19 inkubacja innowacji społecznych w temacie dostępności http://www.power.gov.pl/nabory/1-198/
4.1 Innowacje społeczne, "Przestrzeń dostępnej szkoły" 13 lis 18 17 sty 19 Opracowanie modelu dostępnej szkoły oraz pełneinie funkcji operatora grantów http://www.power.gov.pl/nabory/1-197/


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Zielone technologie
Zrównoważony transport
Rozwój umiejętności pracowników
Współpraca instytucji
 Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk 2014-2020) 1 października 2018 18 grudnia 2018 międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające zielone technologie, zrównoważony transport, rozwój umiejętności pracowników, budowanie potencjału współpracy instytucji Link do strony WS: https://southbaltic.eu/welcome
Link do naboru: http://southbaltic.eu/call-for-proposals
Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, Zrównoważony transport (tematyka wyszczególniona w ogłoszeniu) Region Morza Bałtyckiego  2 października 2018 31 stycznia 2019  dla partnerstw projektowych współpracujących w zakresie infrastruktury badań i innowacji, inteligentnych specjalizacji, zarządzania śmieciami morskimi, zarządzania przestrzenią morską, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu https://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/programme-kick-off-meeting-with-project-platforms.html
Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, Zrównoważony transport Region Morza Bałtyckiego  2 października 2018 31 stycznia 2019  dla partnerstw kontynuujących współpracę, nastawioną na praktyczne zastosowanie rozwiązań wypracowanych w projektach z pierwszego naboru, w obszarach innowacji, zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu  https://www.interreg-baltic.eu/home.html
Edukacja i kwalifikacje Czechy-Polska 13 listopada do 15 kwietnia 2019 nabór propozycji projektowych, do 30 września 2019 nabór pełnych wniosków projektowych współpraca między placówkami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy, przygotowanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych http://pl.cz-pl.eu/



Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku