Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC CZERWIEC 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfkat Seal of Excellence)  01 kwi 19 29 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54 
1.2

Sektorowe programy B+R (INNOSTAL)

15 maj 19 18 sie 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/ 
1.2

Sektorowe programy B+R (INNOship)

17 cze 19 16 wrz 19 Sektorowe programy B+R https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-3-1-2-2019/
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 06 cze 19 16 wrz 19 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki http://www.poir.opi.org.pl/Dokumentacja-aplikacyjna-konkurs-nr-3


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 31 lip 19 29 wrz 19 Sektor ochrony środowiska http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,44,viii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 15 maj 19 30 cze 21
(sektor budowlany
i finansowy)
28 luty 22
(sektor turystyczny)
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 01 mar 19 Makroregion 1,2,5: 1.03.2019 – 30.06.2021 r.
Makroregion 3:   1.03.2019 – 31.07.2022 r.
Makroregion 4:   1.03.2019 -  31.08.2022 r.
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
(typ 4)
19 sie 19 28 wrz 19 Projekty (szkoleniowe i doradcze) zwiększające zdolności adaptacyjne MMSP poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-oferta-dla-operatorow


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja transgraniczna Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 edukacja językowa, edukacja ekologiczna, realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, oferta kształcenia ukierunkowana na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, targi pracy i inne inicjatywy na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej,
organizacja wymian, staży i praktyk zawodowych, rozwój sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców
https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze
Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 współpraca w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierającej rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze
Współpraca transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 21 sierpnia 2019 23 października 2019 współpraca między instytucjami a mieszkańcami regionu; pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur kooperacji, sieci współpracy, imprez i spotkań https://interreg5a.info/pl/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku