Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

Zachęcamy do skorzystania z WYSZUKIWARKA KONKURSÓW,


Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Instytucja Organizująca Konkurs Link do naboru
1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej 2.03.2020 7.09.2020 Badania i rozwój Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-2-projektu-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-ukierunkowane-na-0
1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1 projektu: Małe projekty B+R 2.03.2020 9.11.2020 Badania i rozwój Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-projektu-male-projekty-brNr działania/
poddziałaniaNr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Instytucja Organizująca Konkurs Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence) POIR 14 lut 20 30 wrz 20 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/2-1-1-1-2020/
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (Koronawirusy) POIR 06 maj 20 31 gru 20 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  (MŚP i duże oraz konsorcja - także z udziałem jednostek naukowych) POIR 03 sie 20 14 wrz 20 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.poir.gov.pl/nabory/1-90/
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) POIR 20 mar 19 30 wrz 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) POIR 20 mar 19 30 wrz 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) POIR 17 kwi 19 30 gru 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) POIR 17 kwi 19 30 gru 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw  w przygotowaniu do udziału w programach europejskich - Granty na Eurogranty POIR 21 sty 20 12 sty 21 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 01 cze 20 30 gru 20 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (wspólne przedsięwzięcie INGA) POIR 03 lut 20 09 paź 20 Badania naukowe i prace rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=7247&L=516&tx_invcompetitions_competitions%5Bcompetition%5D=2119&cHash=b98180a849fe48b728c89b603250427e
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim POIiŚ 30 kwi 20 29 lip 20 Efektywność energetyczna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne POWER 17 sie 20 01 wrz 20  Dostępność do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2020/11200,Ogloszenie-o-otwartym-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wie.html
2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego POWER 10 sie 20 15 wrz 20 Ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej https://www.power.gov.pl/nabory/1-321/
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw POWER 15 maj 19 30 cze 21
(sektor budowlany
i finansowy)
28 luty 22
(sektor turystyczny)
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw POWER 01 mar 19 Makroregion 1,2,5: 1.03.2019 – 30.06.2021 r.
Makroregion 3: 1.03.2019 – 31.07.2022 r.
Makroregion 4: 1.03.2019 - 31.08.2022 r.
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw POWER 01 cze 20 30 lis 22 Wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Nabór jest prowadzony przez 4 operatorów wyłonionych przez PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku