Menu główne

SPRAWY OBRONNE

ZADANIA W ZAKRESIE SPRAW OBRONNYCH

  1. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania oraz realizacji zadań obronnych wykonywanych w Mieście Koszalinie;
  2. Opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Koszalina w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  3. Opracowywanie planu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne w Mieście Koszalinie;
  4. Organizowania systemu stałych dyżurów w Mieście Koszalinie;
  5. Przygotowania głównego stanowisk kierowania Prezydenta Miasta;
  6. Wykonywanie zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza (HNS);
  7. Planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie Miasta Koszalina, w zakresie ustalonym ustawą o Obronie Ojczyzny;
  8. Opracowywanie założeń i prowadzenie akcji kurierskiej w Mieście Koszalinie;
  9. Prowadzenie ćwiczeń obronnych;
  10. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w Spółkach Komunalnych i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku