Menu główne

Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Fundusze Europejskie, Rzeczposplita Polsa - falga, logo woj. Zachodniopomorskiego


Ogłoszenie dot. Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy realizowany w ramach PRO WZ, Oś priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna

 

Gmina Miasto Koszalin informuje, że trwa nabór Zgłoszeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno-
i wielorodzinnych – wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy).

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o zapoznanie się
z Regulaminem oraz wypełnienie Zgłoszenia, które można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod adresem:

https://bip.koszalin.pl/artykuly/1474/zachodniopomorski-program-antysmogowy

Całkowita wartość projektu: 861 120,00 zł

Wkład funduszu Unii Europejskiej wynosi: 681 720,00 zł

 

 www.mapadotacji.gov.pl;

Okres realizacji projektu: 2020 r. – 2022 r.

 

Zgłoszenia można składać do 31 marca 2021 r.

  • w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7
    75 – 007 Koszalin
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku