Menu główne

Koszalińska Karta Seniora

Szanowni Państwo!

1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie przyjęty Uchwałą Nr XVII/210/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2016 r.  program pn. „Koszalińska Karta Seniora”.

Program ma poprawić jakość życia oraz wzmocnić aktywność społeczną koszalińskich seniorów. Stanie się to poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg umożliwiających większy dostęp do ofert świadczonych przez instytucje kultury, sportu i rekreacji oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w Koszalinie.

Dzięki Koszalińskiej Karcie Seniora jej posiadacze będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów programu.                               

Z całego serca zapraszam do wzięcia udziału w programie „Koszalińska Karta Seniora”.

 

Piotr Jedliński

Prezydent Koszalina


KOMUNIKAT!

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO)poniżej zamieszczono klauzulę informacyjną.

Klauzula informacyjna

Uchwałą Nr XL/581/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Koszalińska Karta Seniora" został zmieniony wzór Karty. Karty wydane w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. nie tracą ważności.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 326/1168/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 sierpnia 2016 r. od 1 września br. wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Seniora można złożyć w Kancelarii Urzędu ul. Rynek Staromiejski 6-7 ( parter): w poniedzialek w godzinach 9.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godzinach od 7.15 do 15.15 lub przesłać na adres: Urząd Miejski 75-007 Koszalin, ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Karta zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku.


Poniżej dostępne są dokumenty organizacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania Programu Koszalińska Karta Seniora"

Uchwała Nr XL/581/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 8 lutego 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Koszalińska Karta Seniora"

Uchwała Nr XXIII/304/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu " Koszalińska Karta Seniora"
Zarządzenie Prezydenta w sprawie przyjęcia Regulaminu z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Prezydenta zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu z dnia 23 września 2016 r.

Zarządzenie Prezydenta zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XVII/210/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu " Koszalińska Karta Seniora"

Regulamin Koszalińskiej Karty Seniora

Podstawowe dane Koszalińskiej Karty Seniora

Wzór Koszalińskiej Karty Seniora

Nowy wzór Koszalińskiej Karty Seniora obowiazujący od 8 lutego 2018 r.

Załączniki:

Wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Seniora

Wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Seniora- PDF

Partnerzy Koszalińskiej Karty Seniora

Wniosek w sprawie przystąpienia do programu Koszalińskiej Karty Seniora

Wniosek w sprawie przystąpienia do Programu Koszalińska Karta Seniora PDF

Koordynatorem programu jest Dorota Gruszeczka, główny specjalista w  Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 Dane kontaktowe do Koordynatora Programu: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26 pokój 16, nr tel. 94 348-87-16, adres e-mail: dorota.gruszeczka@um.koszalin.pl

Sprawozdania z realizacji Programu

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu za 2021 rok

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku