Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

PROGRAM

NAZWA

KPO

B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, część dotycząca budynków wielorodzinnych, Krajowy Plan Odbudowy

FENG

2.32 Kredyt Technologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

2.23 Współfinansowanie działań TEF AI, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

2.22 Współfinansowanie działań EDIH, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

2.10 IPCEI, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

3.3 IPCEI wodorowy, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

1.1 Ścieżka SMART, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG

Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-001/23, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

KPO

A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie , Krajowy Plan Odbudowy

KPO

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu, Krajowy Plan Odbudowy

KPO

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy

KPO

A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy

KPO

A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego , Krajowy Plan Odbudowy

KPO

A1.2.2 Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy

KPO

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Krajowy Plan Odbudowy

KPO

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne II kw, Krajowy Plan Odbudowy

POPC

4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów, Polska Cyfrowa

POPC

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji, Polska Cyfrowa

POPC

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa

RPO WZ

11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, RPO Zachodniopomorskiego

RPO WZ

5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich), RPO Zachodniopomorskiego

Zachęcamy do skorzystania z     WYSZUKIWARKA KONKURSÓW
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku