Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

WYSZUKIWARKA KONKURSÓW


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfkat Seal of Excellence)  01 kwi 19 29 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33297&L=54 
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (ścieżka tematyczna: tworzywa sztuczne)  02 wrz 19 15 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-4-1-1-1-2019/
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (ścieżka tematyczna: technologie kosmiczne)  02 wrz 19 15 lis 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33717&L=0%252525252525252525253FcHash%2525252525252525253D26
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (regiony słabiej rozwinięte)  16 wrz 19 16 gru 19 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=31599&L=0%23a86_u%3FcHash%3D560&tx_news_pi1%5Bnews%5D=57623&cHash=bdfeac82c11b47d97ed73f8a61b2fa90
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 26 wrz 19 14 paź 19 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw http://www.poir.gov.pl/nabory/1-60/
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs ogólny) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy#dokumenty   
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 20 mar 19 28 lis 19 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#dokumenty 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs ogólny) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (etap inwestycyjny; konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności) 17 kwi 19 07 sty 20 Proinnowacyjne usługi dla przedsiebiorstw https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
3.2.1 3.2.1 Badania na rynek (konkurs ogólny) 01 paź 19 31 paź 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2 
3.2.1 3.2.1 Badania na rynek (miasta średnie) 01 paź 19 31 paź 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-miasta-srednie-1 
3.2.1 3.2.1 Badania na rynek (dostępność plus) 01 paź 19 31 paź 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus
3.2.2 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  15 paź 19 27 lut 20 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (Wspólne przedsięwzięcie NCBR z województwem śląskim) 30 wrz 19 29 sty 20 Badania naukowe i prace rozwojowe https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-4-1-1-2019/
4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 06 cze 19 18 paź 19 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki http://www.poir.opi.org.pl/Konkursy/newsId/422.html

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 07 wrz 19 30 cze 20 Publiczny internet dla każdego https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego
2.1  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  17maja 19 15 paź 19 Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/nabor-wnioskow-popc-2-1-13-nabor
2.3.1  Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
06 maj 19 15 paź 19  Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor
2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 12 sie 19 30 lis 19 Digitalizacja oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury. https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor


Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 19 wrz 19 15 lis 19 Energetyka - odnawialne źródła energii http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-konkurs-vi-slask/art,1,poddzialanie-1-1-1-vi-nabor-dedykowany-dla-wojewodztwa-slaskiego.htmlAktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:


Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
2.9 Rozwój ekonomii społecznej 18 paź 19 31 paź 19 Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne - makroregion III https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00619
2.9 Rozwój ekonomii społecznej 30 wrz 19 16 paź 19 Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej  https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00519
2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki
23 sie 19 28 paź 19 Opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.  https://efs.men.gov.pl/nabory/aktualizacja-regulaminu-konkursu-duz-12-09-2019-r/
2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 07 paź 19 28 paź 19 Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych https://www.power.gov.pl/nabory/1-247/
2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy 03 paź 19 17 paź 19 Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkursu-nr-powr.02.20.00-ip.03-00-00119-konkurs-uzupelniajacy
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 15 maj 19 30 cze 21
(sektor budowlany
i finansowy)
28 luty 22
(sektor turystyczny)
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis
2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw 01 mar 19 Makroregion 1,2,5: 1.03.2019 – 30.06.2021 r.
Makroregion 3:   1.03.2019 – 31.07.2022 r.
Makroregion 4:   1.03.2019 -  31.08.2022 r.
Dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
5.3  Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 30 sie 19 18 paź 19 Programy rozwojowe dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. http://zdrowie.gov.pl/nabor-635-monoprofilowe_centrow_symulacji.html


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja transgraniczna Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 edukacja językowa, edukacja ekologiczna, realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży, oferta kształcenia ukierunkowana na wzmocnienie potencjału innowacyjnego oraz potrzeby transgranicznego rynku pracy, tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami, targi pracy i inne inicjatywy na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej,
organizacja wymian, staży i praktyk zawodowych, rozwój sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców
https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze
Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny Polska - Saksonia 27 maja 2019 15 października 2019 współpraca w dziedzinie ekologii, m.in. dotyczącej zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony lasów, ochrony środowiska, inwentaryzacji wspólnych obszarów wymagających ochrony, kreowania świadomości ekologicznej, wspierającej rozwój kompetencji instytucji w zakresie ochrony klimatu, zarządzania ryzykiem klimatycznym https://pl.plsn.eu/ogloszenia-o-naborze
Współpraca transgraniczna Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska 21 sierpnia 2019 23 października 2019 współpraca między instytucjami a mieszkańcami regionu; pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur kooperacji, sieci współpracy, imprez i spotkań https://interreg5a.info/pl/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku