Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA MIESIĄC LUTY 2019:

Aktualne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 08 paź 18 26 kwi 19 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/ 
3.3.3 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 25 lut 19 04 kwi 19 Wsparcie promocji oraz rozwoju firm na rynkach zagranicznych  https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand#dokumenty 
4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 29 lis 18 28 lut 19 Badania naukowe i prace rozwojowe http://www.poir.gov.pl/nabory/1-32/


Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działanie/poddziałania Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru  Obszar wsparcia Link do naboru
7.7  Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością 21-01-2019 18-02-2019 zdrowie http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/77-wdrozenie-programow-wczesnego-wykrywania-wad-rozwojowych-i-rehabilitacji-dzieci-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zagrozonych
7.7  Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością 21-01-2019 18-02-2019 zdrowie http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/77-wdrozenie-programow-wczesnego-wykrywania-wad-rozwojowych-i-rehabilitacji-dzieci-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zagrozonych-0

Aktualne konkursy z POWER:

Nr działania/
poddziałania
Nazwa działania/poddziałania Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe 21 sty 18 04 lut 19 Osoby młode na rynku pracy http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/8451454-nabor-wnioskow-na-projekty-wspierajace-osoby-mlode-na-rynku-pracy
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 31 gru 18 25 lut 19 Szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli  jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00118
2.8 Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej 31 gru 18 28 lut 19 Szkolenia dla władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00218
2.9  Rozwój ekonomii społecznej 07 sty 19 11 lut 19 Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00119
2.12 Sektorowe rady ds. Kompetencji 31 gru 18 28 lut 19 Szkolenia i doradztwo dla pracowników przedsiębirstw https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/sektorowe-rady-ds-kompetencji#dokumenty
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (Kurs na MOOC) 11 lut 19 15 mar 19 Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/kompetencje-dla-sektorow
4.1 Innowacje społeczne, Mikro innowacje 26 lis 18 11 lut 19 inkubacja innowacji społecznych w temacie dostępności http://www.power.gov.pl/nabory/1-198/
4.1 Innowacje społeczne, "Przestrzeń dostępnej szkoły" 13 lis 18 11 lut 19 Opracowanie modelu dostępnej szkoły oraz pełneinie funkcji operatora grantów http://www.power.gov.pl/nabory/1-197/
4.3 Współpraca ponadnarodowa  31 gru 18 28 lut 19 Wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs. https://www.cpe.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/843,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-006-18


Aktualne w ramach EWT i EIS:

Nazwa działanie/poddziałania Program Data rozpoczęcia konkursu Data zakończenia konkursu Obszar wsparcia Link do naboru
Edukacja i kwalifikacje Czechy-Polska 13 listopada do 15 kwietnia 2019 nabór propozycji projektowych, do 30 września 2019 nabór pełnych wniosków projektowych współpraca między placówkami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy, przygotowanie i realizacja wspólnych projektów edukacyjnych http://pl.cz-pl.eu/Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku