Menu główne

Fundusze europejskie dla firm

21.01.2021 r. odbyło się darmowe webinarium pt.  "Bezzwrotne dotacje UE 2021 dla przedsiębiorstw wspierających rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" zorganizowane przez Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia oraz Firmę Europrojekty Consulting - dotacje unijne.

Podczas webinarium zostały omówione dwa konkursy w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
a) typ 1 - przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19;

b) typ 2 – projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.


Poniżej możliwosć ściagnięcia prezentacji:

Prezentacja 1

Prezentacja 2


Zachęcamy do skorzystania z     WYSZUKIWARKA KONKURSÓW
Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku