Menu główne

Zmiana Uchwały Nr XLIX/702/2014 w sprawie ustanawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia sportowe.

18.11.2014

INFORMACJA

Urząd Miejskiw Koszalinie informuje, że została podjęta nowa Uchwała Nr XLIX/702/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W związkuz powyższym prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM wraz załącznikami dla osób uprawnionych do składania wniosków do UM w Koszalinie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych, pok. nr 7 - do 31 grudnia 2014 roku.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku