Menu główne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2021-2027 - spotkania informacyjne konsultacyjne samorządów ZIT KKBOF

10.02.2021

W ramach prac związanych z rozwojem partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021-2027 przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego tworzących ZIT KKBOF oraz przedstawiciele powiatów omawiali wyzwania stojące przed gminami
i powiatami w nowej perspektywie  finansowej.

Opracowanie dokumentów strategicznych, zasad współpracy, warunków oraz podstaw funkcjonowania ZIT KKBOF w nowej perspektywie to niektóre z tematów poruszanych podczas trzech odrębnych spotkań zorganizowanych w reżimie sanitarnym w Urzędzie Miejskim
w Koszalinie.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku