Menu główne

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEJ VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

10.07.2024
Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz § 14 ust. 1 pkt. 4  Statutu Miasta Koszalina, na wniosek Prezydenta Miasta Koszalina Pana Tomasza Sobieraja , zwołuję nadzwyczajną VI sesję Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 15 lipca 2024 roku o godz. 15.00.

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany granic obszaru objętego sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Wschód

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

3. Zamknięcie sesji.


INFORMACJA DODATKOWA:

W związku z objęciem, na podstawie postanowienia Nr 1317/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 1 lipca 2024 roku, wakującego mandatu w Radzie Miejskiej przez Pana Bartosza Lecha Malinowskiego - kandydata z listy Nr 5 - KK Koalicja Obywatelska, wystąpię na sesji w dniu 15 lipca 2024 roku do Rady Miejskiej o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad:

-     Punkt la - Złożenie ślubowania przez radnego Pana Bartosza Malinowskiego,

-     Punkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koszalinie,

-     Punkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji

Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie,

-     Punkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnej ze składu osobowego Komisji

Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie.


                         

                                                                                               Artur Wezgraj

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku