Menu główne

Warsztaty aktorskie dla młodzieży z BTD

29.06.2020
Grafika przedstawiająca warsztaty aktorskie

Zapraszamy na warsztaty aktorskie dla młodzieży w wieku 13-19 lat!
Tygodniowe warsztaty aktorskie będą doskonałym wstępem do przygotowania się do egzaminów do szkół aktorskich. Uczestnicy poznają podstawy pracy aktorskiej, emisji głosu, pracy z ciałem i wiele innych zagadnień.

Warsztaty odbywają się w trzech turnusach w terminach: 13-17.07., 20-24.07., 27-31.07 w godz. 10:00-14:00.
Instruktorami warsztatów są aktorzy BtD.
Koszt warsztatów: 50 zł
Ilość miejsc jest ograniczona.

Teatr zapewnia uczestnikom warsztatów środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie powierzchnie dostępne dla uczestników będą na bieżąco dezynfekowane.

REGULAMIN
1. Warsztaty teatralne skierowane są do młodzieży w wieku 13-19 lat mieszkających w Koszalinie.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
a) dokonanie opłaty za udział w warsztatach w wysokości 50 zł za turnus. Opłaty należy dokonać online na stronie www.bilety.btd.koszalin.pl
b) pobranie karty zgłoszeniowej dostępnej na www.btd.koszalin.pl, wypełnienie i dostarczenie dwóch pierwszych stron zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych od wpłaty na portiernię teatru w zamkniętej kopercie, opisanej Warsztaty teatralne. Portiernia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00
c) otrzymanie powiadomienia e-mail o zakwalifikowaniu dziecka na warsztaty.
3. O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decyduje kolejność wpłat i terminowe dostarczenie zgłoszenia.
4. Rodzic, którego dziecko będzie uczestniczyć w warsztatach, zobowiązany jest codziennie wypełnić i przekazać dziecku OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, które jest częścią karty zgłoszeniowej (5 egzemplarzy na stronach 3-5 zgłoszenia). Jeśli dziecko nie będzie posiadało przy sobie oświadczenia, nie zostanie wpuszczone na zajęcia.
5. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00 – prosimy o punktualne przybycie. Zbiórka przy wejściu służbowym teatru od strony Archiwum Państwowego ul. M. Skłodowskiej-Curie.
6. Na terenie teatru istnieje konieczność noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku