Menu główne

POIiŚ - podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu "Wspólnie robimy więcej - SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego"

16.12.2022

Gmina Miasto Koszalin jako Lider porozumienia 23 samorządów pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030”. Środki pochodzą z Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1  Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa z Centrum Unijnych Projektów Transportowych została podpisana w dn. 8 grudniu 2022 r., natomiast prace nad dokumentem dotyczącym mobilności trwają już od lutego 2022 r.

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia i monitorowania. SUMP wspiera rozwój wszystkich środków transportu, przy jednoczesnym preferowaniu przejścia na bardziej przyjazne środowisku rozwiązania. Dąży się  do tego, aby wzrastała liczba użytkowników mobilności aktywnej i transportu publicznego. 

Zgodnie z wypracowaną wizją Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny będzie przestrzenią zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego zapewniającego bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców, uczestniczącego w kreowaniu lepszej jakości życia mieszkańców i współtworzonego przy ich udziale.

Projekt nr POIS.06.01.00-00-0075/22 pn. „Wspólnie robimy więcej – SUMP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Całkowity koszt realizacji: 303 456,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 246 712,20 PLN

Kwota dofinansowania: 209 705,37 PLN (85%)logotyp flaga unii europejskiej, flaga rzeczpospolitej polskiej, flaga funduszu spójnościMECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie?

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku