Menu główne

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - ruszyły warsztaty on-line

25.01.2021

Koszalin jako lider Partnerstwa ZIT KKBOF (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego), prowadzi działania mające na celu opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

W ramach prac nad opracowaniem SUMP  ruszyły warsztaty on-line.  

Dziś tj. 25 stycznia 2021 r. odbyły się warsztaty z mieszkańcami,  ekspertami i przedstawicielami stowarzyszeń. W kolejnych dniach odbędą się warsztaty z urzędnikami i włodarzami gmin.

Pogłębione badania mają na celu wskazać priorytetowe  obszary w zakresie mobilności miejskiej, zaplanować kierunki rozwoju inwestycji oraz określić komunikacyjne potrzeby mieszkańców. SUMP określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa i jakości życia oraz  zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego obszaru funkcjonalnego.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku