Menu główne

LXVII sesja Rady Miejskiej

21.09.2023
LXVII sesja Rady Miejskiej

PORZĄDEK OBRAD 

LXVII  sesji Rady Miejskiej w Koszalinie 

21 września 2023 roku 

 

 

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji  - godz. 9:00.  

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.  
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. 
  4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 
  5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami. 
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:    

1)   w sprawie wyboru ławników   

  - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego  

2)    w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Biesiekierz  - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

3)    w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc finansową Gminie Manowo  - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie typu rodzinnego w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Nr 1 w Koszalinie typu socjalizacyjnego  - opinia Komisji Spraw Społecznych 

5)    w sprawie utworzenia Dziennego Domu Złoty Wiek „Senior +” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie  - opinia Komisji Spraw Społecznych 

6)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku   - opinia Komisji Spraw Społecznych  - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

7)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu  - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

8)    w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok   - opinia Komisji Budżetu i Finansów 

9)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023 – 2042   - opinia Komisji Budżetu i Finansów  

10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Koszalina – projekt uchwały z inicjatywy Klubu Radnych Koalicja Obywatelska - opinia Komisji Budżetu i Finansów  

11) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu   - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

12) w sprawie przeznaczenia budynku straży pożarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego – projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej   - opinia Komisji Kultury  - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej 

13) w sprawie rozpatrzenia skargi nr 5/2023 na działalność Prezydenta Miasta Koszalina - opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

14) w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LXIV/934/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/2023 na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie  

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

7.  Interpelacje i zapytania radnych.  

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9.  Wolne wnioski i oświadczenia. 

     10.  Czas dla Rad Osiedli. 

     11.  Zamknięcie sesji. 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku