Menu główne

Litewskie Troki naszym kolejnym miastem partnerskim!

02.12.2019
Podpisanie umowy miast partnerskich

Miasto Trok, znajdujące się na Litwie, zostało naszym kolejnym miastem partnerskim. 2 grudnia br. została podpisana umowa.

Ze strony litewskiej umowę podpisała mer Samorządu Rejonu Trockiego Edita Rudelienė, której towarzyszyła radna Rady Rejonu Trockiego Jolanta Abucevičienė. Koszalin reprezentował prezydent Piotr Jedliński oraz Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej. Troki to 13. miasto partnerskie Koszalina.

Podpisanie porozumienia ramowego o współpracy między gminą miastem Koszalin a samorządem Rejonu Trockiego (Litwa) jest konsekwencją  rozmów, które zostały zapoczątkowane w 2016 roku: w trakcie wizyty przedstawicieli gminy miasta Koszalin w białoruskiej Lidzie (z okazji Dni Lidy), doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli Koszalina i Trok. Troki są miastem partnerskim Iwano-Frankiwska (podobnie jak Koszalin), co ułatwiło pierwsze rozmowy o możliwej przyszłej współpracy.

W tym samym roku, w grudniu, na zaproszenie mer samorządu Rejonu Trockiego Edity Rudelienė, przedstawiciele gminy miasta Koszalin pierwszy raz udali się z wizytą do Trok. Spotkanie miało charakter ogólny, poruszono wówczas pierwsze kwestie dotyczące współpracy.

W październiku 2017 roku, przy okazji Hanza Jazz Festiwal, na zaproszenie Koszalina przybyła z wizytą delegacja z Trok. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele litewskiego magistratu.  Tematem przewodnim było ustalenie płaszczyzny przyszłego porozumienia między Koszalinem a Trokami.

1 czerwca 2018 roku został podpisany list intencyjny w sprawie przyszłej współpracy, w którym zakładano dziedziny i płaszczyzny współdziałania. List ten stał się naturalną podwaliną porozumienia.  

Porozumienia ramowe o współpracy między gminą miastem Koszalin a samorządem Rejonu Trockiego, w swoim bezpośrednim zakresie doprowadzi do zbliżenia w wielu dziedzinach i obszarach życia codziennego. Wymiana doświadczeń i pomysłów stworzy szansę na utworzenie wspólnej platformy rozwoju naszych miast.

Nawiązanie współpracy z Trokami umożliwi głębsze współdziałanie z Polakami zamieszkującymi rejon trocki oraz okręg wileński, stanowiącą około 30% ludności tego obszaru.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku