Menu główne

Konkurs na kartki świąteczne

31.10.2018
Konkurs na kartki świąteczne

Prezydent Koszalina ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie dwóch projektów kartek świątecznych na święta Bożego Narodzenia przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością.

Konkursu wyłoni dwa projekty kartek świątecznych, które zostaną  wykorzystane do wykonania kartek świątecznych na Święta Bożego Narodzenia, które będą wysyłane od  Prezydenta  Koszalina.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z Koszalina. Jedna osoba z niepełnosprawnością może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę

Technika wykonania prac:

  • dowolna, m.in. rysunek, malarstwo, grafika;
  • format prac A4;

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania i numer telefonu autora lub opiekuna,
  • adres szkoły lub placówki, do której uczęszcza autor,
  • imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

Prace należy dostarczyć w wersji papierowej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koszalinie (pokój 19) lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, pokój 322 z dopiskiem: „Projekt kartki na Święta Bożego Narodzenia”.

Projekty należy dostarczyć  do 19 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu),

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 21 listopada 2018 r.

Pełna treść Regulaminu Konkursu.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku