Menu główne

42. porozumienie

30.10.2018
42. porozumienie

30 października w siedzibie firmy MPS International Sp. z o.o.  podpisane zostało porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin, reprezentowaną przez Renatę Buss, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, a firmą MPS International Sp. z o.o., reprezentowaną przez Wandę Stypułkowską, prezesa Zarządu.

Porozumienie pomiędzy CKU a MPS International Sp. z o.o. jest 42 porozumieniem o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami a przedsiębiorcami, instytucjami czy organizacjami działającymi na lokalnym rynku koordynowanym przez Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestorów Kluczowych. 

Inicjowanie i wspieranie współpracy pracodawców i szkół zawodowych jest dla koszalińskiego samorządu istotną kwestią, bowiem na współczesnym rynku pracy jedynie ścisły kontakt przedsiębiorcy ze szkołą zapewnia przygotowanie profesjonalnych, otwartych na postęp technologiczny kadr. Z takiej współpracy korzystają wszystkie strony: szkoła, która może zaoferować atrakcyjny program i perspektywę zatrudnienia. Z drugiej strony pracodawca, który zyskuje wykwalifikowanych pracowników. Zyskują też uczniowie, którzy nabywają umiejętności praktyczne w środowisku pracy, a także mają możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Dlatego tak ważne jest aby w realizacji kształcenia zawodowego istniała możliwość organizacji zajęć praktycznych u pracodawców. To również stwarza dla firm możliwość zatrudnienia najzdolniejszych uczniów. Dodatkową korzyścią jest także promowanie marki przedsiębiorstwa na rynku lokalnym.

MPS International Sp. z o.o. to firma, która powstała w Szwecji w latach 70. XX stulecia, głównie koncentrując się na produkcji butelek plastikowych. W 1991 r. firma została przeniesiona i zarejestrowana w Polsce. Od tego czasu rozwija się realizując usługi w zakresie produkcji kosmetyków, butelek oraz środków czystości. Produkcję kosmetyków realizuje w oparciu o recepturę własną, powierzoną lub opracowaną specjalnie dla klienta. Ponadto firma produkuje butelki z tworzyw sztucznych; HDPE,PP, PET, PET-G o różnych pojemnościach i kształtach, które mają zastosowanie w branży kosmetycznej, medycznej, chemicznej, spożywczej, motoryzacyjnej oraz  przemysłowej. MPS to doświadczony i ciągle rozwijający się zespół specjalistów czego potwierdzeniem są różne certyfikaty, ale przede wszystkim zaufanie wielu firm ze Skandynawii, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu oraz Polski.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku