Menu główne

21. EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. "KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2023"

15.11.2023
Kartka Bożonarodzeniowa

Celem konkursu jest wykonanie przez młodych, niepełnosprawnych artystów będących mieszkańcami Koszalina projektu kartki okolicznościowej, która odda atmosferę, ducha i tradycję Świąt Bożego Narodzenia oraz piękno Miasta Koszalina. Zwycięska kartka będzie oficjalną kartką Prezydenta Miasta, która zostanie rozesłana do przedstawicieli miast partnerskich, administracji rządowej, jednostek samorządowych, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów. W ten sposób wybrane przez Prezydenta Miasta projekty będą promowały Miasto Koszalin.

Prace należy dostarczyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kartka Bożonarodzeniowa 2023” do Kancelarii Urzędu (parter budynku Ratusza) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Kartka Bożonarodzeniowa 2023”.

Projekt należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku.

Zwycięzcom konkursu wyłonionych dwóch projektów zostaną przyznane nagrody – karty podarunkowe – o wartości – 500 zł brutto każda. Prezydent może zdecydować o przyznaniu wyróżnień dla maksymalnie 3 projektów. Autorowi wyróżnionej pracy zostanie przyznana nagroda – karta podarunkowa – o wartości – 300 zł brutto.

;

;

W załączeniu znajduje się Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.


Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku