Menu główne

A Young European Citizen – a study carried out on phases in his career in three different European school systems

Obrazek przedstawiający logo Erasmusa plus oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
A Young European Citizen – a study carried out on phases in his career in three different European school systems
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
ERASMUS+
Oś priorytetowa: 
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Całkowita wartość projektu: 
29 790,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
29 790,00 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
29 790,00 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2016 - 30.10.2019
Nr umowy o dofinansowanie: 
2016-1-DE03-KA219-023124_3
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
02.11.2016
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Każda z partnerskich szkół będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie określonych zadań, np. stworzenie linku do naszej strony ERASMUS+, zorganizowania Europejskiego Tygodnia w każdym z uczestniczących w projekcie krajów oraz wykonanie przydzielonych zadań zarówno przed wizytą w partnerskich szkołach, jak i po odbytej wizycie.

Ponieważ partnerska szkoła z Hiszpanii gromadzi uczniów w przedziale wiekowym od 3 do 16 lat w ramach naszego projektu związanymi z poszczególnymi etapami edukacyjnymi,  będzie odpowiedzialna za pierwszy etap edukacyjny, kiedy uczniowie zaczynają uczyć się nowych przedmiotów takich jak, np.  przyroda, historia oraz języków obcych.

Nasze gimnazjum skupi się na aspekcie przejścia uczniów  z klasy 6 szkoły podstawowej do klasy 1 gimnazjum. Badanie będzie koncentrowało się na stronie emocjonalnej ucznia związanej ze zmianą środowiska oraz zajmie się czynnikami wpływającymi na uczniowskie wybory, np. presja rówieśnicza, presja rodziców, zakres wiedzy i umiejętności, prestiż szkoły, indywidualne potrzeby itp.

Szkoła z Altentreptow zajmie się procesem poszukiwania przez młodych ludzi odpowiedniej dla nich pracy. Na tym etapie analizy ważną rolę będą odgrywały następujące aspekty: zdobycie wymaganych kwalifikacji, wybór odpowiednich przedmiotów w szkole na dalszym etapie edukacji oraz praktyki jako bardzo ważnych elementów w zdobywaniu kwalifikacji. Ważnym aspektem badań będzie odpowiedź na pytanie : co zrobić,  aby czas przeznaczony na edukację i zdobycie zamierzonego wykształcenia  był mądrze spożytkowany.

 

Zakładane produkty:

1.         przeprowadzenie kwestionariusza dotyczącego poszczególnych faz przejściowych z jednego etapu edukacyjnego na drugi oraz sprawozdanie w/w raportu,

2.         projekty uczniowskie dotyczące trzech różnych systemów edukacyjnych (Polski, Niemiec, Hiszpanii),

3.         projekty plastyczne dotyczące zalet i wad rozpoczęcia nauki w nowej szkole, poradnik dla ucznia pt. „ How to start a new school and not get crazy” opatrzone komentarzem w języku angielskim. Prezentacje będą nagrywane.

4.         Portfolio dokumentujące spostrzeżenia uczniów dotyczące faz przejściowych  w systemach edukacyjnych ich motywacji oraz wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej prowadzącej do odpowiedniego wyboru przyszłej kariery zawodowej.

 

Zakładane rezultaty: Oprócz realizacji poszczególnych zadań projektu w celu zgromadzenia licznych produktów naszej współpracy tj. np. krótkich filmów dokumentujących naszą pracę, prezentacji multimedialnych dotyczących naszych szkół .  Niewątpliwie ważnym rezultatem jest wpływ, jaki projekt ma na młodzież angażującą się w jego realizację.

Ponadto ma on na celu uświadomienie uczniom, jak ważny jest każdy etap edukacyjny w dążeniu do zdobycia wymarzonego zawodu. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu mają  na celu dać im możliwość sprawdzenia się i przygotowania do zdobywania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, poszerzenia horyzontów,  aby uczyć się i pracować w państwach Unii Europejskiej.

Wszelkie zadania i produkty naszej współpracy będą prezentowane w naszych szkołach i udostępniane na naszych stronach internetowych oraz platformie eTwinning.

 

Partnerzy w projekcie:

  1. Gymnasium mit Regionaler Schule Altentreptow (gimnazjum i szkoła średnia w Altentreptow w Niemczech)- koordynator projektu;

  2. Colegio Labor (prywatne gimnazjum w Vigo w Hiszpanii

   Zdjęcia: 
   Zdjęcie grupy uczniów uczestniczących w zajęciach grupowych. Wszyscy siedzą na krzesłach przy ławkach z długopisami w rękach. Jedna osoba uśmiecha się do osoby, który właśnie robi zdjęcie.
   Zdjęcie przedstawia plakat Erasmus plus, który jest przyczepiony srebrnymi spinaczami do tablicy korkowej. Tło plakatu jest koloru białego. Napis Erasmus plus jest koloru czarnego. Logo stanowi koło koloru niebieskiego, na którym widać żółte gwiazdy oraz sześć trzymających się dłoni, które należą do ludzi z różnych krajów.
   Zdjęcie grupy uczniów ćwiczących na plaży. Wszyscy ubrani są w kombinezony. Widać, że rozciągają mięśnie czworogłowe w klęku. Być może po rozgrzewce pójdą pływać.
   Zdjęcie grupy uczniów wraz z ich opiekunami. Znajdują się oni na placu w mieście Vigo w Hiszpanii. Jest słonecznie. Wszyscy są zadowoleni.
   Zdjęcie przedstawia uczniów w sali lekcyjnej. Na ścianie widnieje tablica korkowa. Uczniowie z Koszalina prezentują miasto Koszalin. Pośrodku zdjęcia na rzutniku wyświetlony jest slajd na którym widać koszalińską Katedrę.
   Zdjęcie uczniów na podwórku przed zielonym budynkiem. Na dwóch boiskach grają w koszykówkę. Inni uczniowie odpoczywają przy drzewach znajdujących się po prawej stronie za boiskiem.
   Zdjęcie koordynatorów projektu wraz z uczniami, znajdujących się w sali lekcyjnej. Wszyscy siedzą na krzesłach przy szkolnych ławkach. Na środkowej ścianie jest tablica. Po lewej stronie jest rzutnik do wyświetlania slajdów. Ich twarze uwidoczniają zaangażowanie podczas trwającej dyskusji.
   Kontakt: 

   GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE

   ul. Sportowa 19

   tel. 94 345 11 54

   mail: gim11.koszalin@o2.pl

   Alert

   Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

   Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

   Miejski Rzecznik Konsumentów

   MIEJSKI

   RZECZNIK

   KONSUMENTÓW

   PRZEJDŹ

   Koszalin na Facebooku