Menu główne

Wnioski zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

Działanie 8.8 RPO WZ

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny 8.8 z dnia 04.02.2020 r. (pdf)

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku