Menu główne

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 po zwiększeniu alokacji

Działanie 1.8 RPO WZ

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.11.2020 r. przyjął uchwałę o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.  oraz dofinansowaniu projektów. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 24.11.2020 r.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku